CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Smart Monitoring, Inspection and Life-Cycle Assessment of Wind Turbines

Opis projektu

Nowe narzędzia do zarządzania zasobami elektrowni wiatrowych

Rozwiązanie pilnego problemu, jakim jest nadmierne zużycie energii w Europie, wymaga zrównoważonego zarządzania zasobami. Mimo że wśród odnawialnych źródeł energii prym wiedzie energetyka wiatrowa, żywotność turbin oraz zarządzanie dostępnymi rozwiązaniami to kwestie budzące wiele poważnych wątpliwości. Niestety, obecnie stosowane narzędzia nie nadążają za postępem technologicznym w dziedzinie turbin wiatrowych, w związku z czym nadal obowiązującą normą są kontrole wizualne i przeglądy wykonywane na miejscu. Mając to na uwadze, zespół finansowanego przez UE projektu WINDMIL proponuje inteligentne ramy monitorowania, kontroli i oceny cyklu życia turbin wiatrowych. System ten opiera się na niedrogiej technologii czujników, najnowocześniejszych metodach modelowania numerycznego i narzędziach przetwarzania danych, oferując kompleksowe podejście do zarządzania turbinami wiatrowymi. Dzięki wykorzystaniu połączonych danych dotyczących reakcji konstrukcji, symulacji wpływu różnych czynników oraz ram stochastycznych stanowi on przełomowe rozwiązanie, które zapewnia swego rodzaju „kombinezon ochronny” złożony z czujników sprzętowych i modułowego pakietu oprogramowania.

Cel

The excessive energy consumption that Europe is faced with, calls for sustainable resource management and policy-making. Amongst renewable sources of the global energy pool, wind energy holds the lead. Nonetheless, wind turbine (WT) facilities are conjoined with a number of shortcomings relating to their short life-span and the lack of efficient management schemes. With a number of WTs currently reaching their design span, stakeholders and policy makers are convinced of the necessity for reliable life-cycle assessment methodologies. However, existing tools have not yet caught up with the maturity of the WT technology, leaving visual inspection and offline non-destructive evaluation methods as the norm.

This proposal aims to establish a smart framework for the monitoring, inspection and life-cycle assessment of WTs, able to guide WT operators in the management of these assets from cradle-to-grave. Our project is founded on a minimal intervention principle, coupling easily deployed and affordable sensor technology with state-of-the-art numerical modeling and data processing tools. An integrated approach is proposed comprising: (i) a new monitoring paradigm for WTs relying on fusion of structural response information, (ii) simulation of influential, yet little explored, factors affecting structural response, such as structure-foundation-soil interaction and fatigue (ii) a stochastic framework for detecting anomalies in both a short- (damage) and long-term (deterioration) scale.

Our end goal is to deliver a “protection-suit” for WTs comprising a hardware (sensor) solution and a modular readily implementable software package, titled ETH-WINDMIL. The suggested kit aims to completely redefine the status quo in current Supervisory Control And Data Acquisition systems. This pursuit is well founded on background work of the PI within the area of structural monitoring, with a focus in translating the value of information into quantifiable terms and engineering practice.

System finansowania

ERC-STG - Starting Grant

Instytucja przyjmująca

EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZUERICH
Wkład UE netto
€ 1 486 224,00
Adres
Raemistrasse 101
8092 Zuerich
Szwajcaria

Zobacz na mapie

Region
Schweiz/Suisse/Svizzera Zürich Zürich
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 486 224,00

Beneficjenci (1)