European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

A DECentralIzed management Scheme for Innovative Valorization of urban biowastE

Opis projektu

Obieg zamknięty rewolucją w gospodarce odpadami komunalnymi

Szybki rozwój miast pociąga za sobą rosnące zapotrzebowanie na energię, żywność i efektywne systemy gospodarowania odpadami. Temu ostatniemu aspektowi poświęcony jest finansowany ze środków UE projekt DECISIVE, którego celem jest przekształcenie gospodarki odpadami komunalnymi w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Zespół projektu DECISIVE postara się rozwiązać problemy logistyczne, środowiskowe i zdrowotne, jakie wiążą się z gospodarowaniem odpadami na obszarach miejskich. W tym celu wdroży innowacyjne rozwiązania, jak na przykład zdecentralizowane sieci zarządzania i ekoprojektowanie procesów fermentacji. Ta zmiana paradygmatu będzie sprzyjać łączeniu obszarów miejskich i podmiejskich. Projekt ma na celu odejście od modelu zależnej od importu i zewnętrznie zarządzanej gospodarki odpadami na rzecz sieci współpracy, która umożliwia wdrożenie zdecentralizowanego systemu waloryzacji bioodpadów. Dzięki zastosowaniu kompleksowego podejścia projekt daje nadzieję na prawdziwy przełom w gospodarce odpadami z korzyścią dla rozwijających się miast na całym świecie.

Cel

The growing attractiveness of cities leads to increasing population, thus rising energetic and food demands in urban areas. This makes urban waste management increasingly challenging, both in terms of logistics and environmental or health impacts. To decrease the cities’ environmental impacts and to contribute to a better resilience of urban areas towards energy or food supply crisis, waste management systems have to be improved to increase recycling of resources and local valorization. In this context, the DECISIVE project proposes to change the present urban metabolism for organic matter (foods, plants, etc.), energy and biowaste to a more circular economy and to assess the impacts of these changes on the whole waste management cycle. Thus, the challenge will be to shift from a urban “grey box”, implying mainly goods importation and extra-urban waste management, to a cooperative organization of intra- and peri-urban networks enabling circular local and decentralised valorization of biowaste, through energy and bioproducts production. Such a new waste management paradigm is expected to increase the sustainability of urban development by: (1) promoting citizens awareness about waste costs and values; (2) promoting renewable energy production and use in the city; (3) developing an industrial ecology approach that can promote the integration between urban and peri-urban areas, by providing valuable agronomic by-products for urban agriculture development and so improving the balance of organic products and waste in the city; (4) developing new business opportunities and jobs. In order to achieve these objectives, the project DECISIVE will develop and demonstrate, at real scale, eco-innovative solutions addressed to waste operators and public services, consisting in: (1) a decision support tool to plan, design and assess efficient decentralised management networks for biowaste in urban areas; (2) eco-designed solid-state fermentation processes. Moreover in parallel of real scale demonstration sites, an eco-designed new micro-anaerobic digestion process will be developed and tested.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-WASTE-2014-2015

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-WASTE-2015-two-stage

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT
Wkład UE netto
€ 1 313 490,60
Adres
147 RUE DE L'UNIVERSITE
75007 Paris
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 313 490,60

Uczestnicy (13)