Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Emergence of Large Particles in Cluster-Cluster Aggregation

Publikacje

Large Time Behavior of Exchange-driven Growth

Autorzy: Emre Esenturk, Juan Velazquez
Opublikowane w: ArXiv, 2019
Wydawca: Cornell University ArXiv

The role of zero-clusters in exchange-driven growth with and without input

Autorzy: Emre Esenturk, Colm Connaughton
Opublikowane w: 2019
Wydawca: Cornell University Arxiv

Mathematical theory of exchange-driven growth

Autorzy: Emre Esenturk
Opublikowane w: Nonlinearity, Numer 31/7, 2018, Strona(/y) 3460-3483, ISSN 0951-7715
Wydawca: Institute of Physics Publishing
DOI: 10.1088/1361-6544/aaba8d

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników