European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Applying risk communication strategies to reduce speeding-related risks

Publikacje

Different heuristics and same bias: A spectral analysis of biased judgments and individual decision rules

Autorzy: Ola Svenson, Nichel Gonzalez, Gabriella Eriksson
Opublikowane w: Judgment and Decision Making, Numer Vol. 13, No. 5, September 2018, 2018, Strona(/y) pp. 401-412, ISSN 1930-2975
Wydawca: Society for Judgment and Decision Making

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników