CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

ZEolitic reactor hosting Subphthalocyanines and Metal Oxides as photocatalytic system for opto-electronic applications

Publikacje

Photoassisted CO2 conversion

Autorzy: Sonia Remiro, Hermenegildo García
Opublikowane w: ChemCatChem, 2018, ISSN 1867-3880
Wydawca: Wiley - VCH Verlag GmbH & CO. KGaA
DOI: 10.1002/cctc.201801409

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników