European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Next generation IP-based smart Push-to-Talk communication device for public security