Skip to main content
European Commission logo print header

Next generation IP-based smart Push-to-Talk communication device for public security

Article Category

Article available in the following languages:

Urządzenie łączące tradycyjne krótkofalówki i mobilny dostęp szerokopasmowy pomaga chronić społeczeństwo

Wraz z rozwojem smartfonów, komunikacja o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa publicznego coraz częściej korzysta z rozwiązań mobilnej technologii szerokopasmowej. Na drodze do cyfrowej transformacji istnieje jednak kilka przeszkód technologicznych i związanych z doświadczeniami użytkowników.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

Push-to-talk (PTT) to technologia umożliwiająca rozmowę jak przez walkie-talkie, która jest jednym z najważniejszych narzędzi dla organów ścigania i służb ratowniczych. Smartfony mogą obsługiwać wszechstronne aplikacje, jednak przejście z krótkofalówek na aplikacje PTT na smartfony nie jest wystarczające dla wymienionych grup użytkowników. Różnorodne aplikacje PTT na telefony i tablety z systemami iOS i Android są wykorzystywane przez miliony użytkowników, ale głośność dźwięku lub ich ogólna funkcjonalność nie pozwala na ich wykorzystanie podczas pracy. Co więcej, tego rodzaju urządzenia są podatne na uszkodzenia.

Połączenie niezawodności krótkofalówek z wszechstronnością inteligentnych technologii

Z tych powodów wielu użytkowników aplikacji PTT potrzebuje akcesoriów Bluetooth, aby móc korzystać z nich w taki sam sposób, jak z krótkofalówek. Jednak jednoczesne korzystanie z systemów operacyjnych telefonów, aplikacji i akcesoriów od różnych dostawców często prowadzi do nieprawidłowego działania, a także utrudnia uzyskanie pomocy technicznej w przypadku wystąpienia problemów. Niektórzy producenci telefonów oferują wytrzymałe telefony, jednak nie wszystkie z nich nadają się do użytku w trudnych warunkach ani w trybie bezdotykowej obsługi. Finansowany ze środków UE projekt IPCOM „napędza konwergencję radiotelefonów krótkofalowych z nowoczesną mobilną technologią szerokopasmową poprzez rozwój wytrzymałych i głośnych urządzeń do komunikacji bezprzewodowej zaprojektowanych z myślą o obsłudze najważniejszych funkcji PTT za pośrednictwem protokołu internetowego”, mówi Maximilian LeRoux, koordynator projektu. „W praktyce smartfony są rzadko używane przez pracowników bezpieczeństwa publicznego, ponieważ nie można jednocześnie ścigać przestępcy i obsługiwać telefonu wyposażonego w ekran dotykowy”, wyjaśnia. „Niezbędne są zdalne mikrofony obsługiwane głosowo”. Z tego powodu wielu profesjonalistów, pomimo wysokich kosztów, nadal korzysta z krótkofalówek do PTT, a smartfona używa do wszystkiego innego. Firma AINA zbudowała „najbardziej zaawansowany mikrofon Bluetooth na rynku”, dodaje LeRoux. Telefon można zostawić w bezpiecznym miejscu i przez cały czas pozostawać w kontakcie. „Dzięki temu zdaliśmy sobie sprawę, że telefon staje się zwykłym routerem sieciowym. Wtedy zrodził się ten projekt, a my chcieliśmy przenieść połączenie sieciowe – sieć LTE i kartę SIM – do samego mikrofonu”. Zapewni to prostotę obsługi, której oczekują profesjonaliści i którą docenili w naziemnych systemach radiowej łączności mobilnej. „Wystarczy naładować jedno urządzenie, włączyć je i działa – to takie proste”.

Przełomowe urządzenie wielofunkcyjne

Niektóre z produktów wykorzystujących technologię LTE to te same krótkofalówki, które były wykorzystywane dotychczas, które zamiast korzystać z sieci radiowej działają w paśmie LTE. „Zero innowacji”, kwituje koordynator. „Projekt IPCOM powstał we właściwym czasie, rynek jest gotowy na samodzielne urządzenie PTT oparte na LTE”. Kluczową innowacją jest rozwiązanie na wypadek awarii sieci. W sieci radiowej istnieje tryb bezpośredni, który użytkownicy mogą włączyć, gdy sieć jest wyłączona. Pozwala im to na komunikację bezpośrednio między urządzeniami. To rozwiązanie awaryjne jest niezbędne wielu użytkownikom na wypadek utraty łączności (np. personelowi karetki pogotowia wchodzącemu do budynku lub ratownikom zaangażowanym w pomoc przy katastrofie). Zespół projektu IPCOM opracował własną, autorską metodę, która pozwala na bezpośrednią pracę w sieci mesh. „Nie tylko zapewniamy to, czego potrzebuje wielu użytkowników, takich jak osoby udzielające pierwszej pomocy, ale także poprawimy jakość tych usług”, zauważa LeRoux. Produkt został wprowadzony na rynek w 2019 roku. „Dajemy personelowi bezpieczeństwa publicznego i służb ratowniczych produkt przypominający krótkofalówki, ale z technologią Internetu rzeczy”, podsumowuje LeRoux. „Mogą oni utrzymywać niezbędną komunikację, w pełni wykorzystując szerokopasmowy dostęp do Internetu, nawet jeśli sieci komercyjne zawodzą z powodu klęsk żywiołowych lub działań terrorystycznych”.

Słowa kluczowe

IPCOM, radio, sieć, PTT, krótkofalówki, smartfon, LTE, szerokopasmowa sieć komórkowa, służby ratownicze

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania