European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Innovations in Technology, Institutional and Extension Approaches towards Sustainable Agriculture and enhanced Food and Nutritional Security in Africa

Opis projektu

Zwiększanie bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego w Afryce dzięki innowacjom technologicznym

Działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego poprzez wdrażanie zasad zrównoważonego rolnictwa w Afryce nie zawsze kończyły się sukcesem. Powodem mogą być pozostawiające wiele do życzenia procesy wdrożeniowe oraz nieodpowiedni transfer technologii i wiedzy. Celem finansowanego ze środków UE projektu InnovAfrica, obejmującego demonstracje w sześciu krajach, jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego drobnych gospodarstw rolnych. W tym celu zespół wdroży systemy zrównoważonej intensyfikacji rolnictwa wspierane przez platformy wielopodmiotowe oraz usługi w zakresie rozszerzenia i doradztwa. Każde działanie będzie dostosowane do konkretnych potrzeb lokalnych społeczności, z uwzględnieniem ekologicznych i społeczno-ekonomicznych uwarunkowań regionu. Rezultaty pomogą zwiększyć produktywność i dochody drobnych producentów rolnych, zwłaszcza kobiet, przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko.

Cel

Food and nutrition security (FNS) remains a challenge for Africa, despite efforts made in agricultural research and extension in the past, due to inefficient implementation and exchange of technologies and knowledge to end users. The main objective of InnovAfrica is to improve FNS by integrating sustainable agriculture intensification (SAI) systems, innovative institutional approaches (IIAs) with novel extension and advisory services (EASs) and enhancing smallholder adaptive capacity in Sub-Saharan Africa (SSA). InnovAfrica addresses main challenges of the work programme (SFS-42-2016), through a strong multidisciplinary EU-Africa consortium of 16 partners, supported by 6 active Multi-Actor Platforms (MAPs) in 6 case countries (Ethiopia, Kenya, Malawi, Rwanda, Tanzania and South Africa). InnovAfrica will test, integrate, and disseminate SAI systems suitable to smallholders, institutional approaches (e.g. MAPs, seed delivery systems) and EASs (e.g. dynamic knowledge platforms supported by smart phones, Village Knowledge centers). The main outcomes of InnovAfrica include: i) better understanding of the needs and opportunities of SAI systems in Africa, ii) improved knowledge and innovation capacity of farmers to implement SAI systems supported by IIAs and EASs, iii) improved product value chains through viable IIAs benefiting women and youth, iv) Innovative policies, increased knowledge of public-private partnerships to strengthen agri-business model in case countries with a view to upscaling successes in other regions through functional MAPs, v) Wider dissemination of SAI systems to smallholders and women within and outside project areas through effective use of smart phones and social media, and vi) Stronger EU-Africa Research and Innovation Partnership to achieve FNS. The outcomes will contribute to smallholder productivity, profitability; and nutritional benefits while reducing negative environmental impacts and enhance FNS and sustainable agriculture in Africa.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SFS-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SFS-2016-2

Koordynator

NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOOKONOMI
Wkład UE netto
€ 710 167,50
Koszt całkowity
€ 710 167,50

Uczestnicy (15)