Skip to main content

Innovations in Technology, Institutional and Extension Approaches towards Sustainable Agriculture and enhanced Food and Nutritional Security in Africa

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zwiększanie bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego w Afryce

Małe gospodarstwa rolne są powszechne w Afryce. Unijno-afrykańskie partnerstwo łączy najlepsze praktyki w zakresie zrównoważonego rolnictwa, by pomóc im zwiększyć plony i ułatwić dostęp do wartościowej żywności.

Społeczeństwo

Za wytwarzanie prawie 80 % żywności w Afryce odpowiadają małe gospodarstwa. Jednak by być w stanie wykarmić rosnącą populację Afryki, będą one musiały zwiększyć produkcję o 70 %. „Problem polega na tym, że plony małych gospodarstw w Afryce są jednymi z najniższych na świecie”, mówi Udaya Sekhar Nagothu, starszy badacz z Norweskiego Instytutu Badań nad Biogospodarką. Jak mówi Nagothu, jest kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. Z jednej strony jest to wynik oddziaływania czynników społeczno-ekonomicznych, takich jak urbanizacja, ubóstwo i niedożywienie. Z drugiej strony istnieją problemy środowiskowe, takie jak zmiana klimatu, ekstremalne zjawiska pogodowe i degradacja gruntów. Ponadto drobni producenci rolni z Afryki mają ograniczony dostęp do wysokiej jakości nasion, zrównoważonych nawozów, zaawansowanego sprzętu i informacji o rynku, z których swobodnie korzystają rolnicy w pozostałej części świata. „W wielu regionach świata sektor rolny gwałtownie się rozwija, nie dotyczy to jednak Afryki, gdzie produkcja rolna jest niezaawansowana technicznie i służy głównie zaspokajaniu potrzeb własnych”, dodaje Nagothu. Dzięki wsparciu ze strony finansowanego ze środków UE projektu InnovAfrica, Nagothu prowadzi działania mające na celu zmianę tej sytuacji. „Chcemy zwiększyć bezpieczeństwo żywnościowe i żywieniowe w Afryce, łącząc najlepsze praktyki w zakresie zrównoważonego rolnictwa poprzez współpracę wielu podmiotów oraz promując działania nacelowane na budowanie potencjału w ramach silnego partnerstwa między UE i Afryką”.

Poprawa warunków życia

Realizacja projektu opierała się na kilkunastu ośrodkach w Etiopii, Kenii, Malawi, Rwandzie, Republice Południowej Afryki i Tanzanii, stanowiących przykłady różnych warunków agroekologicznych. W każdym ośrodku zastosowano inny system zrównoważonej intensyfikacji rolnictwa, by przetestować jego użyteczność i przydatność w przypadku małych gospodarstw. Na przykład ponad 6 000 gospodarzy w Kenii – w tym kobiety i młodzi rolnicy – zajęło się uprawą trawy Brachiaria brizantha. „Roślina ta może służyć jako pożywna pasza dla krów, a dzięki jej użyciu produkcja mleka wzrosła nawet o 40 % w niektórych gospodarstwach”, mówi Nagothu. Niektóre ośrodki pilotażowe skupiły się na użyciu roślin uprawnych odpornych na zmianę klimatu, takich jak sorgo i proso, a inne eksperymentowały ze współrzędną uprawą różnych roślin strączkowych z kukurydzą i prosem. W ośrodkach w Etiopii, Malawi i Republice Południowej Afryki udało się w ten sposób zwiększyć plony o 3,5 t/ha. „Prace te przyczyniły się do znacznego wzrostu spożycia mleka, roślin strączkowych, kukurydzy i sorgo w gospodarstwach domowych, co oznacza dostęp do zrównoważonej, zdrowej diety zawierającej białko, witaminę A i żelazo”, dodaje Nagothu. „W Kenii i Rwandzie rolnicy skorzystali także na nieograniczonym dostępie do wysokiej jakości nasion Brachiaria brizantha, większej dostępności mleka na rynku i wyższych dochodach, co przyczyniło się do dalszej poprawy warunków życia”. Wszystkie pilotażowe działania prowadzono przy wsparciu nowoczesnych technologii, takich jak innowacyjne wiejskie centra wiedzy i systemy wymiany informacji między rolnikami. W sumie projekt przyniósł korzyści prawie 60 000 rolników, a wyniki prac i wnioski dotyczące najlepszych praktyk są obecnie dostępne w portalu InnovAfrica, dzięki czemu ta liczba się powiększy.

Słowa kluczowe

InnovAfrica, żywność, odżywianie, zrównoważone rolnictwo, drobny producent rolny, małe gospodarstwa, Afryka, wielkość plonów, uprawa współrzędna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Kształtowanie polityki i wytyczne
Społeczeństwo

21 Kwietnia 2017