CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Innovations in Technology, Institutional and Extension Approaches towards Sustainable Agriculture and enhanced Food and Nutritional Security in Africa

Article Category

Article available in the following languages:

Zwiększanie bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego w Afryce

Małe gospodarstwa rolne są powszechne w Afryce. Unijno-afrykańskie partnerstwo łączy najlepsze praktyki w zakresie zrównoważonego rolnictwa, by pomóc im zwiększyć plony i ułatwić dostęp do wartościowej żywności.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Za wytwarzanie prawie 80 % żywności w Afryce odpowiadają małe gospodarstwa. Jednak by być w stanie wykarmić rosnącą populację Afryki, będą one musiały zwiększyć produkcję o 70 %. „Problem polega na tym, że plony małych gospodarstw w Afryce są jednymi z najniższych na świecie”, mówi Udaya Sekhar Nagothu, starszy badacz z Norweskiego Instytutu Badań nad Biogospodarką. Jak mówi Nagothu, jest kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. Z jednej strony jest to wynik oddziaływania czynników społeczno-ekonomicznych, takich jak urbanizacja, ubóstwo i niedożywienie. Z drugiej strony istnieją problemy środowiskowe, takie jak zmiana klimatu, ekstremalne zjawiska pogodowe i degradacja gruntów. Ponadto drobni producenci rolni z Afryki mają ograniczony dostęp do wysokiej jakości nasion, zrównoważonych nawozów, zaawansowanego sprzętu i informacji o rynku, z których swobodnie korzystają rolnicy w pozostałej części świata. „W wielu regionach świata sektor rolny gwałtownie się rozwija, nie dotyczy to jednak Afryki, gdzie produkcja rolna jest niezaawansowana technicznie i służy głównie zaspokajaniu potrzeb własnych”, dodaje Nagothu. Dzięki wsparciu ze strony finansowanego ze środków UE projektu InnovAfrica, Nagothu prowadzi działania mające na celu zmianę tej sytuacji. „Chcemy zwiększyć bezpieczeństwo żywnościowe i żywieniowe w Afryce, łącząc najlepsze praktyki w zakresie zrównoważonego rolnictwa poprzez współpracę wielu podmiotów oraz promując działania nacelowane na budowanie potencjału w ramach silnego partnerstwa między UE i Afryką”.

Poprawa warunków życia

Realizacja projektu opierała się na kilkunastu ośrodkach w Etiopii, Kenii, Malawi, Rwandzie, Republice Południowej Afryki i Tanzanii, stanowiących przykłady różnych warunków agroekologicznych. W każdym ośrodku zastosowano inny system zrównoważonej intensyfikacji rolnictwa, by przetestować jego użyteczność i przydatność w przypadku małych gospodarstw. Na przykład ponad 6 000 gospodarzy w Kenii – w tym kobiety i młodzi rolnicy – zajęło się uprawą trawy Brachiaria brizantha. „Roślina ta może służyć jako pożywna pasza dla krów, a dzięki jej użyciu produkcja mleka wzrosła nawet o 40 % w niektórych gospodarstwach”, mówi Nagothu. Niektóre ośrodki pilotażowe skupiły się na użyciu roślin uprawnych odpornych na zmianę klimatu, takich jak sorgo i proso, a inne eksperymentowały ze współrzędną uprawą różnych roślin strączkowych z kukurydzą i prosem. W ośrodkach w Etiopii, Malawi i Republice Południowej Afryki udało się w ten sposób zwiększyć plony o 3,5 t/ha. „Prace te przyczyniły się do znacznego wzrostu spożycia mleka, roślin strączkowych, kukurydzy i sorgo w gospodarstwach domowych, co oznacza dostęp do zrównoważonej, zdrowej diety zawierającej białko, witaminę A i żelazo”, dodaje Nagothu. „W Kenii i Rwandzie rolnicy skorzystali także na nieograniczonym dostępie do wysokiej jakości nasion Brachiaria brizantha, większej dostępności mleka na rynku i wyższych dochodach, co przyczyniło się do dalszej poprawy warunków życia”. Wszystkie pilotażowe działania prowadzono przy wsparciu nowoczesnych technologii, takich jak innowacyjne wiejskie centra wiedzy i systemy wymiany informacji między rolnikami. W sumie projekt przyniósł korzyści prawie 60 000 rolników, a wyniki prac i wnioski dotyczące najlepszych praktyk są obecnie dostępne w portalu InnovAfrica, dzięki czemu ta liczba się powiększy.

Słowa kluczowe

InnovAfrica, żywność, odżywianie, zrównoważone rolnictwo, drobny producent rolny, małe gospodarstwa, Afryka, wielkość plonów, uprawa współrzędna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania