Skip to main content
European Commission logo print header

Innovative tools enabling drinking WATER PROTECTion in rural and urban environments

Opis projektu

Innowacyjne zarządzanie ochroną zasobów wody pitnej

Zanieczyszczenia rolnicze wpływają na jakość wody pitnej w Europie. Problemem tym zajmuje się zespół finansowanego przez UE projektu WATERPROTECT, który zamierza usprawnić wdrażanie skutecznych praktyk w zakresie zarządzania i środków łagodzących w celu ochrony zasobów wody pitnej. Na podstawie siedmiu studiów przypadków dotyczących zróżnicowanych warunków środowiskowych i rolniczych, ram prawnych oraz obszarów poboru wody, badacze skupieni wokół projektu WATERPROTECT opracowali innowacyjne narzędzia dotyczące obszaru gospodarki wodnej. Narzędzia te obejmują aplikacje internetowe służące do oceny wpływu środków chemicznych wykorzystywanych w rolnictwie na modele wodne, a także przeprowadzania analiz opłacalności i oceny społecznych korzyści strategii łagodzących. Projekt skupia różnych interesariuszy, w tym stowarzyszenia rolników, samorządy lokalne i przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją wody, wdrażając przy tym najlepsze praktyki, takie jak zarządzanie gruntami, odpowiedzialne rolnictwo, zarządzanie produktami i zapobieganie zanieczyszczeniom ze źródeł punktowych.

Cel

High-quality, safe, and sufficient drinking water is essential for life: we use it for drinking, food preparation and cleaning. Agriculture is the biggest source of pesticides and nitrate pollution in European fresh waters. The overarching objective of WATERPROTECT is to contribute to effective uptake and realisation of management practices and mitigation measures to protect drinking water resources. Therefore WATERPROTECT will create an integrative multi-actor participatory framework including innovative instruments that enable actors to monitor, to finance and to effectively implement management practices and measures for the protection of water sources. We propose seven case studies involving multiple actors in implementing good practices (land management, farming, product stewardship, point source pollution prevention) to ensure safe drinking water supply. The seven case studies cover different pedo-climatic conditions, different types of farming systems, different legal frameworks, larger and smaller water collection areas across the EU. In close cooperation with actors in the field in the case studies (farmers associations, local authorities, water producing companies, private water companies, consumer organisations) and other stakeholders (fertilizer and plant protection industry, environment agencies, nature conservation agencies, agricultural administrations) at local and EU level, WATERPROTECT will develop innovative water governance models investigating alternative pathways from focusing on the ‘costs of water treatment’ to ‘rewarding water quality delivering farming systems’. Water governance structures will be built upon cost-efficiency analysis related to mitigation and cost-benefit analysis for society, and will be supported by spatially explicit GIS analyses and predictive models that account for temporal and spatial scaling issues. The outcome will be improved participatory methods and public policy instruments to protect drinking water resources.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-RUR-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-RUR-2016-2

æ

Koordynator

VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK N.V.
Wkład UE netto
€ 865 314,86
Adres
Boeretang 200
2400 Mol
Belgia

Zobacz na mapie

Region
Vlaams Gewest Prov. Antwerpen Arr. Turnhout
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (27)