European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Arctic Impact on Weather and Climate

Opis projektu

Badanie Arktyki w celu przewidywania zmian klimatu

Lepsze zrozumienie zmian zachodzących na Arktyce może poprawić wiarygodność prognoz i umożliwić opracowywanie zindywidualizowanych przewidywań i zaleceń dotyczących pogody i klimatu na półkuli północnej. Finansowany przez UE projekt Blue-Action ma na celu przygotowanie obszernych i popartych dowodami empirycznymi wniosków naukowych pomagających w ocenie i wyjaśnieniu roli zmian zachodzących na Arktyce dla poprawy dokładności prognoz pogody i klimatu. Zastosowane w projekcie transdyscyplinarne podejście zakłada połączenie wiedzy naukowej z dziedziny badań nad klimatem, pogody i zarządzania ryzykiem w Arktyce z wiedzą interesariuszy dotyczącą wpływu ekstremalnych zjawisk pogodowych i niebezpiecznych zdarzeń. Połączenie to zwiększa możliwości modelowania i przewidywania. Zespół Blue-Action skupi się na badaniu oceanicznych i atmosferycznych czynników wpływających na regionalne zmiany w Arktyce na niższych szerokościach geograficznych, a także na wpływie Arktyki na ekstremalne zjawiska klimatyczne zachodzące na półkuli północnej.

Cel

Blue-Action will provide fundamental and empirically-grounded, executable science that quantifies and explains the role of a changing Arctic in increasing predictive capability of weather and climate of the Northern Hemisphere.To achieve this Blue-Action will take a transdisciplinary approach, bridging scientific understanding within Arctic climate, weather and risk management research, with key stakeholder knowledge of the impacts of climatic weather extremes and hazardous events; leading to the co-design of better services.This bridge will build on innovative statistical and dynamical approaches to predict weather and climate extremes. In dialogue with users, Blue-Arctic will take stock in existing knowledge about cross-sectoral impacts and vulnerabilities with respect to the occurrence of these events when associated to weather and climate predictions. Modeling and prediction capabilities will be enhanced by targeting firstly, lower latitude oceanic and atmospheric drivers of regional Arctic changes and secondly, Arctic impacts on Northern Hemisphere climate and weather extremes. Coordinated multi-model experiments will be key to test new higher resolution model configurations, innovative methods to reduce forecast error, and advanced methods to improve uptake of new Earth observations assets are planned.
Blue-Action thereby demonstrates how such an uptake may assist in creating better optimized observation system for various modelling applications. The improved robust and reliable forecasting can help meteorological and climate services to better deliver tailored predictions and advice, including sub-seasonal to seasonal time scales, will take Arctic climate prediction beyond seasons and to teleconnections over the Northern Hemisphere. Blue-Action will through its concerted efforts therefore contribute to the improvement of climate models to represent Arctic warming realistically and address its impact on regional and global atmospheric and oceanic circulation.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-BG-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-BG-2016-1

Koordynator

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT
Wkład UE netto
€ 1 167 627,50
Adres
SANKT KJELDS PLADS 11
2100 KOBENHAVN
Dania

Zobacz na mapie

Region
Danmark Hovedstaden Byen København
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 167 627,50

Uczestnicy (44)