Skip to main content

Arctic Impact on Weather and Climate

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe narzędzia do walki z efektem domina na ocieplającej się Arktyce

Bieguny nagrzewają się szybciej niż reszta planety, co powoduje występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych na półkuli północnej. Poprawa prognozowania tych wydarzeń pomoże nam lepiej przygotować się na nadchodzące zmiany.

Zmiana klimatu i środowisko

W obliczu zmieniającego się klimatu przedsiębiorstwa, ustawodawcy i społeczności lokalne muszą mieć dostęp do wiarygodnych informacji o pogodzie i klimacie, aby skutecznie chronić zdrowie ludzkie, nasz dobrostan, wzrost gospodarczy i zrównoważenie środowiskowe. Jednak niełatwo jest określić i uwzględnić istotne zmiany dotyczące zmienności klimatu i ekstremalnych zjawisk pogodowych w istniejących narzędziach modelowania i prognozowania. Poza tym wiele zmian w klimacie globalnym jest związanych z Arktyką, która ociepla się dwa razy szybciej niż jakiekolwiek inne miejsce na Ziemi, jak podano w corocznym sprawozdaniu Arctic Report Card. To sprawia, że prognozowanie pogody i przewidywanie zmian klimatu jest szczególnie trudne.

Poprawa dokładności długoterminowych prognoz

Celem finansowanego ze środków UE projektu Blue-Action, który zrzesza duże konsorcjum partnerów międzynarodowych, jest umożliwienie społeczeństwu lepszego zrozumienia następstw zmieniającego się klimatu Arktyki i przygotowanie się na nie. W ramach projektu ocenia się wpływ ocieplenia Arktyki na półkulę północną i opracowuje się nowe techniki poprawy dokładności prognoz w skali od sezonowej do dziesięcioletniej. „Naszym celem jest poprawa bezpieczeństwa i dobrostanu mieszkańców Arktyki i całej półkuli północnej, zmniejszenie ryzyka związanego z działaniami tam prowadzonymi i eksploatacją zasobów oraz wspieranie opartych na dowodach decyzji podejmowanych przez decydentów politycznych na całym świecie”, mówi Steffen M. Olsen, koordynator projektu.

Obserwacje oceanów, modelowanie klimatu i usługi klimatyczne

W ramach projektu Blue-Action prowadzone są innowacyjne badania nad połączeniem krótkoterminowych prognoz pogody z długoterminowymi prognozami zmian klimatycznych. „To prawdopodobnie jedyny projekt, w którym brane są pod uwagę zarówno obserwacje oceanów, jak i modele klimatyczne, co umożliwia współtworzenie efektywnych usług klimatycznych”, dodaje Olsen. Obserwacje oceanów mają kluczowe znaczenie w opracowywaniu krótko- i długoterminowych prognoz klimatycznych, a także w przewidywaniu podnoszenia się poziomu mórz i zmian wzorców klimatycznych w ocieplającym się świecie. Zespół projektu Blue-Action bierze także udział w globalnych programach obserwacji oceanów, w tym w inicjatywie Overturning in the Subpolar North Atlantic Programme, w ramach której badany jest związek między wymianą mas wodnych na wysokich szerokościach geograficznych a cyrkulacją oceaniczną na Północnym Atlantyku. „Odkrywamy nowe zależności między zmiennymi prądami Oceanu Atlantyckiego – Atlantycką Południkową Cyrkulacją Wymienną (AMOC), zawartością ciepła w oceanie i temperaturą powierzchni morza. Wykazaliśmy również, że topnienie pokrywy lodowej Grenlandii odgrywa ograniczoną rolę w osłabianiu cyrkulacji oceanicznej w AMOC, ale może mieć wpływ na zmienność klimatu w skali dziesięcioletniej”, wyjaśnia Olsen. W projekcie wykorzystano również nowatorskie techniki wykorzystania modeli klimatycznych, dzięki którym możliwe jest przewidywanie warunków na północnym Atlantyku w nadchodzących latach. „Teraz możemy dostarczyć przydatnych informacji na temat warunków klimatycznych zimą w Europie, stanu pokrywy lodowej na morzach na kilka następnych lat i warunków oceanicznych na kolejną dekadę”, dodaje Olsen. Korzystając z nowych modeli, badacze pokazali wpływ ciepła pochodzącego z oceanu na Morzu Barentsa na zmiany klimatu na Arktyce. Partnerzy projektu opracowali narzędzia związane z usługami klimatycznymi, które ułatwiają podejmowanie decyzji. Obejmują one prototypową aplikację do optymalizacji naśnieżania w ośrodkach narciarskich, system wczesnego ostrzegania przed falami upałów w miastach oraz system analizujący ekstremalne warunki pogodowe w regionie Arktyki dla przemysłu żeglugowego. „W przemyśle żeglugowym jednym z kluczowych pytań jest to, jak uniknąć sztormów, zwłaszcza w Arktyce. Prototyp interaktywnej mapy internetowej, którą współtworzyliśmy w ramach projektu Blue-Action, pozwala nam ocenić zagrożenia związane z występowaniem krótkotrwałych polarnych niżów barycznych i odpowiednio dostosować trasy żeglugi”, podsumowuje Øivin Aarnes, główny specjalista ds. ryzyka środowiskowego i gotowości do pracy w DNV GL – Oil & Gas.

Słowa kluczowe

Blue-Action, Arktyka, półkula północna, ekstremalna pogoda, zmiana klimatu, usługi klimatyczne, prognozowanie pogody, AMOC, Atlantycka Południkowa Cyrkulacja Wymienna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania