European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Farm systems that produce good Water quality for drinking water supplies

Opis projektu

Plan zintegrowanego gospodarowania zasobami wodnymi

Jednym z najważniejszych zasobów jest niewątpliwie bezpieczna woda pitna, jednak utrzymanie jej jakości utrudnia między innymi obecność zanieczyszczeń rolniczych. Poważnym problemem jest także fakt, że stosowane w Unii Europejskiej polityki nie są w stanie konsekwentnie chronić zasobów wody pitnej na jej terytorium. Mając to na uwadze, uczeni realizujący finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt FAIRWAY dokonają przeglądu istniejących polityk, sposobów rządzenia i metod gospodarowania wodą w gospodarstwach rolnych. W projekcie wezmą udział nie tylko naukowcy, ale również doradcy rolni i firmy konsultingowe, którzy wspólnie przeprowadzą 13 studiów przypadków w 11 krajach UE, wspierając innowacje i sprawowanie rządów. W tej dziedzinie kluczowe znaczenie ma również skalowanie udanych praktyk, skuteczna komunikacja oraz integracja polityki rolnej i wodnej. W związku z tym celem projektu FAIRWAY jest opracowanie planu zintegrowanego gospodarowania zasobami wodnymi opartego na dowodach naukowych, narzędziach i sprawowaniu rządów sprzyjających włączeniu społecznemu. Co ważne, dzięki rozpowszechnianiu wyników projektu za pośrednictwem zaawansowanych technologii, mediów społecznościowych i warsztatów zwiększy się świadomość i zaangażowanie w ochronę zasobów wodnych.

Cel

Safe drinking water is vital for human health. Diffuse pollution of nitrogen and pesticides from agriculture is the main obstacle to meet drinking water quality targets. Policies to protect drinking water resources have not achieved a consistent effectiveness in all member states. The objective of FAIRWAY is to review policy, governance and farm water management approaches to protect drinking water resources in the EU and to identify and further develop innovative measures and governance approaches which will simultaneously increase the sustainability of agriculture. The FAIRWAY partners form a unique blend of researchers, farm advisers and consultancies and is built on 13 case studies (‘living labs’) in 11 different EU countries, which will form the core of a multi-actor platform, underpinning all FAIRWAY work packages. Equally important is the upscaling of successful practices from case studies to the regional, national, and EU scales, emphasising the role of effective communication and extension tools developed in FAIRWAY. The outputs will provide a blueprint for multi-actor engagement across different scales, which will allow agriculture and water policies to be addressed in a more integrated way. FAIRWAY will i) increase the scientific understanding of the relationship between agriculture and drinking water protection, ii) increase the understanding for the social, technical and economic barriers to practical implementing of measures (iii) deliver innovative measures and tools to overcome these barriers, iv) develop protocols and data-sets for monitoring of farming practices and water quality, v) develop effective governance approaches for small to large water supplies, and vi) increase awareness and involvement of farmers and other citizens in the monitoring and governance of water supplies. The FAIRWAY results will be widely disseminated to a range of targeted audiences using state-of-the-art technologies, social media and workshops.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-RUR-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-RUR-2016-2

Koordynator

STICHTING WAGENINGEN RESEARCH
Wkład UE netto
€ 622 100,00
Adres
DROEVENDAALSESTEEG 4
6708 PB Wageningen
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
Oost-Nederland Gelderland Veluwe
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 622 100,00

Uczestnicy (21)