European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Rural-Urban Outlooks: Unlocking Synergies

Opis projektu

Stabilna przyszłość obszarów wiejskich i miejskich

Obszary wiejskie i miejskie tradycyjnie postrzegane są jako odrębne jednostki. Mogą jednak przynosić sobie wzajemnie korzyści i ułatwić rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, co ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonej Europy. Wymaga to silnej współpracy i działań wspierających zarówno obszary rolnicze, jak i miejskie. Tymi kwestiami zajmie się finansowany ze środków UE projekt ROBUST, który zbada wzajemne interakcje między obszarami wiejskimi i miejskimi, starając się odkryć skuteczne rozwiązania w zakresie zarządzania, które promowałyby współpracę między tymi obszarami. Kluczowym założeniem jest to, że społeczności mogą być bardziej zrównoważone, włączające i odporne, jeśli dobrobyt będzie traktowany priorytetowo w stosunku do wzrostu gospodarczego. Rezultatami projektu będą również cenne nowe informacje i najlepsze praktyki dla decydentów, planistów i praktyków — zostaną udostępnione za pośrednictwem platformy Rural-Urban Learning Hub (https://rural-urban.eu/learning-hub).

Cel

Mutually beneficial relations along rural – peri-urban – urban trajectories can contribute substantially to Europe’s smart, sustainable and inclusive growth agenda. Success in creating synergies is largely determined by decisions made at local and regional levels. Well-designed governance arrangements can be conducive to decisions that strengthen beneficial relations between rural and urban areas. Central to ROBUST is a place-based case study approach in which the case studies focus on thematic functional linkages cutting across rural-urban areas. The content and governance of these functional linkages are analyzed in diverse case study areas that represent the main types of rural – peri-urban – urban settings across Europe. ROBUST will identify and strengthen policies, governance systems and practices that can contribute more effectively to smart, sustainable and inclusive growth. Particular attention will be paid to the capacities of municipal and regional governments, the related administrations and other stakeholders to deliver and enhance mutually beneficial relations. ROBUST aims to provide practice-oriented information about successful governance models applicable to different settings as well as related communication and training material. In ROBUST, the questions and research needs of practice partners will guide the research process. Researchers will support the related multi-actor consultations through data collection and analysis, by providing suitable platforms and through facilitation. The insights co-generated by research and practice partners and stakeholders will be translated into tools, including scenario development, as well as training materials and capacity building measures. ROBUST will in this way contribute to a better understanding of rural-urban interactions, and it will at the same time enhance the capacity of relevant actors and institutions to foster mutually beneficial relations along rural – peri-urban – urban trajectories.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-RUR-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-RUR-2016-2

Koordynator

WAGENINGEN UNIVERSITY
Wkład UE netto
€ 801 978,00
Adres
DROEVENDAALSESTEEG 4
6708 PB Wageningen
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
Oost-Nederland Gelderland Veluwe
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 801 978,01

Uczestnicy (23)