European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Culture Aware Robots and Environmental Sensor Systems for Elderly Support

Opis projektu

Roboty wrażliwe na potrzeby osób w podeszłym wieku

Opracowania poświęcone pielęgniarstwu szczegółowo omawiają znaczenie kompetencji kulturowych w opiece nad osobami w podeszłym wieku. Na przeciwnym biegunie znajduje się robotyka, w której często całkowicie pomija się aspekt odpowiednich zachowań kulturowych. Szansę na wypełnienie tej luki daje finansowany przez UE projekt CARESSES, w ramach którego opracowane zostaną roboty wspomagające opiekę, posiadające pewne kompetencje kulturowe. Roboty te będą w stanie w sposób autonomiczny dostosowywać swoje działania i sposób porozumiewania się do kultury, zwyczajów i etykiety osób, którym będą pomagały. Celem projektu jest opracowanie robotów, które będą lepiej przystosowane do spełniania konkretnych potrzeb użytkowników, oferując bezpieczny, niezawodny i intuicyjny system wspierający niezależność osób w podeszłym wieku. To innowacyjne rozwiązanie daje nadzieję na poprawę jakości życia, odciążenie opiekunów oraz zwiększenie ogólnej wydajności i skuteczności opieki.

Cel

The groundbreaking objective of CARESSES is to build culturally competent care robots, able to autonomously re-configure their way of acting and speaking, when offering a service, to match the culture, customs and etiquette of the person they are assisting. By designing robots that are more sensitive to the user’s needs, CARESSES’ innovative solution will offer elderly clients a safe, reliable and intuitive system to foster their independence and autonomy, with a greater impact on quality of life, a reduced caregiver burden, and an improved efficiency and efficacy.

The need for cultural competence has been deeply investigated in the Nursing literature. However, it has been totally neglected in Robotics. CARESSES stems from the consideration that cultural competence is crucial for care robots as it is for human caregivers. From the user’s perspective, a culturally appropriate behavior is key to improve acceptability; from the commercial perspective, it will open new avenues for marketing robots across different countries.

CARESSES will adopt the following approach. First, we will study how to represent cultural models, how to use these models in sensing, planning and acting, and how to acquire them. Second, we will consider three (physically identical) replicas of a commercial robot on the market and integrate cultural models into them, by making them culturally competent. Third, we will test the three robots, customized for three different cultures, in the EU (two cultural groups) and Japan (one cultural group), on a number of elderly volunteers and their informal caregivers. Evaluation will be conducted through quantitative and qualitative investigation.

To achieve its groundbreaking objective, CARESSES will involve a multidisciplinary team of EU and Japanese researchers with a background in Transcultural Nursing, AI, Robotics, Testing and evaluations of health-care technology, a worldwide leading company in Robotics and a network of Nursing care homes.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC1-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC1-2016-CNECT-EUJ

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA
Wkład UE netto
€ 548 875,00
Adres
VIA BALBI 5
16126 Genova
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Liguria Genova
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 548 875,00

Uczestnicy (5)