European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Agile Co-Creation of Robots for Ageing

Opis projektu

Zaawansowane rozwiązania robotyczne oraz TIK wspomagają działania na rzecz aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu

Proces starzenia się organizmu często wiąże się ze zmniejszoną aktywnością i szeregiem problemów ze zdrowiem, jednak postępy w dziedzinie robotyki oferują obiecujące rozwiązania, które mogą poprawić codzienne funkcjonowanie osób w podeszłym wieku. Celem finansowanego ze środków UE projektu ACCRA jest opracowanie innowacyjnych interwencji opartych na robotycznych rozwiązaniach TIK wspierających aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu. Projekt będzie się opierał na czteroetapowym podejściu, obejmującym badanie potrzeb, współtworzenie, eksperymentowanie i analizę zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem. Ponadto skupi się na trzech kluczowych obszarach, takich jak wspomaganie chodzenia, pomoc w pracach domowych i rehabilitacja oparta na konwersacji. Skuteczność tych interwencji zostanie oceniona w ramach prac prowadzonych we Francji, Włoszech, Niderlandach i Japonii. Platforma FIWARE połączy różne elementy wspomagające, w tym funkcje platformy universAAL, jednocześnie wykorzystując dwa rozwiązania z zakresu robotyki: robota Astro oraz robota towarzyszącego Buddy. Dzięki umożliwieniu współpracy między Europą i Japonią ta wspólna inicjatywa ma również na celu osiągnięcie korzystnego efektu synergii.

Cel

The mission of ACCRA is to enable the development of advanced ICT Robotics based solutions for extending active and healthy ageing in daily life by defining, developing and demonstrating an agile co-creation development process. To this end, a four-step methodology (need study, co-creation, experimentation, sustainability analysis) will be defined and applied in three applications (support for walking, housework, conversation rehabilitation) and assessed in France, Italy, Netherlands and Japan. The three applications will be based on a FIWARE platform integrating a number of enablers including features of universAAL and supporting two robotics solutions, Astro (Robot) and Buddy (Robot companion). The MAST impact assessment framework will be used integrating the following dimensions: user perceptions, user outcomes, ELSI, economic aspects, technical aspects, organisational aspects.
ACCRA is a joint European-Japanese initiative including a multidisciplinary team of 6 European partners and 3 Japanese partners. The project has a three-year duration. It is structured to allow for balanced contribution and efficient synergistic collaboration between Europe and Japan

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC1-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC1-2016-CNECT-EUJ

Koordynator

TRIALOG
Wkład UE netto
€ 685 406,25
Adres
25 RUE DU GENERAL FOY
75008 Paris
Francja

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 685 406,25

Uczestnicy (5)