Skip to main content
European Commission logo print header

Highly accurate, flexible, robust and scalable multicamera system for spacecraft autonomous attitude determination through low cost cameras

Opis projektu

Innowacyjny system wielu kamer do określania położenia statku kosmicznego

Obserwacja gwiazd jest natchnieniem dla wielu osób, ale dla projektantów statków kosmicznych stanowi kluczowe zadanie. Urządzenia do śledzenia gwiazd opracowano w latach 90. ubiegłego wieku z myślą o dużych satelitach. Była to bardzo precyzyjna, ale droga aparatura. Obecnie rozwijający się rynek małych satelitów wymaga urządzeń o mniejszych rozmiarach, wadze i mocy, a zwłaszcza niższych kosztach, ale urządzenia spełniające te wymaga tracą precyzję wraz z upływem czasu. Mając to na uwadze, konsorcjum włoskich MŚP opracowało przełomową innowację skierowaną na rynek małych satelitów: ARGO, system wielu kamer charakteryzujący się wysoką dokładnością i stabilnością w czasie oraz przystępną ceną. Finansowany przez UE projekt ARGO wspiera rozwój, a także testy naziemne i orbitalne tego urządzenia.

Cel

"The project addresses the sector of Spacecraft Attitude Determination from star measurements which is a critical element of the Attitude and Orbit Control System for any spacecraft. Nowadays the need of high accuracy for demanding satellite missions is achievable through high-quality star trackers, but high costs and lack of flexibility are still a gap to overcome for covering the needs of emerging space markets, like the ones related to low mass and size satellites, called SmallSats. The Consortium, composed by two high tech Italian SMEs, intend to pave the way towards next generation star tracker systems by proposing a disruptive innovation for this sector: ARGO, an innovative multicamera system for spacecraft autonomous attitude determination by means of star observation, able to offer high flexibility, robustness, accuracy, scalability and significant reduction of production costs compared to products currently on the market.
ARGO's main advances with respect to the state-of-art have been conceived, developed and successfully tested by EICAS in previous R&D activities. ARGO is ready for TRL6, having proved ARGO feasibility in relevant environment at TRL5 - through a preliminary night sky test campaign - by means of a prototype based on low-cost industrial cameras.
The purpose of this proposal is to accomplish the following steps necessary for fully exploiting the ARGO potential and reaching the commercialisation stage:
• from the scientific/technical point of view, to bring the ARGO technology readiness level up to TRL9, by developing a system completed and ""flight qualified"" through significant tests and demonstrations both ground and flight In Orbit Demonstrations (IOD)
• from the business point of view, to take the necessary actions with end-users and relevant stakeholders to accelerate and maximise the impact of the proposed disruptive innovation and to actuate the Consortium business strategy to reach the market.
"

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SMEInst-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SMEINST-2-2016-2017

Koordynator

EICAS AUTOMAZIONE SPA
Wkład UE netto
€ 1 182 469,75
Adres
Via vincenzo vela 27
10128 Torino
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Piemonte Torino
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 506 772,75

Uczestnicy (1)