Skip to main content
European Commission logo print header

Gender Equality in Engineering through Communication and Commitment

Opis projektu

Plany dotyczące równowagi płci w europejskich naukach ścisłych

Równość płci wciąż pozostaje istotnym problemem w dziedzinach STEM obejmujących nauki ścisłe, technologię, inżynierię i matematykę. Ze względu na to, że gospodarki w coraz większym stopniu opierają się na branżach wykorzystujących wiedzę i innowacje, rozwiązanie problemu nierówności płci w instytucjach STEM pozostaje kluczową kwestią. Promując równość płci w podejmowanych działaniach i procesach decyzyjnych, możemy wspierać doskonałość, konkurencyjność i sprawiedliwość. Tą kwestią zajmie się finansowany ze środków UE projekt GEECCO — ma on na celu ustanowienie dopasowanych planów dotyczących równowagi płci (GEP) w czterech europejskich organizacjach prowadzących badania (RPO) oraz włączenie aspektu płci do dwóch organizacji finansujących badania (RFO). Celem projektu jest wprowadzenie kompleksowych zmian instytucjonalnych, które będą promować równość płci w dziedzinie nauk STEM. Zostanie to osiągnięte poprzez opracowanie ram zmian i stworzenie planów dotyczących równowagi płci dostosowanych do potrzeb każdego uczestniczącego RPO oraz włączenie kryteriów płci do działań RFO.

Cel

GEECCO aims to establish tailor-made Gender Equality Plans (GEPs) in 4 European RPOs and to implement the gender dimension in 2 RFOs (funding schemes, programmes and review processes). All participating RPOs are located in the STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) field, where gender equality is still a serious problem and whose innovations are increasingly important in the knowledge-based economies. It is thus a question of excellence, competitiveness and justice to achieve gender equity within STEM-institutions, including policy and decision making bodies. Concerning the gender dimension in research programmes RFOs are the key to substantial changes and thus a crucial part of the aspired transformation. GEECCO will pursue the following objectives in order to enhance systemic institutional change towards gender equality in the STEM-field: (i) Setting up change framework and a tailor-made GEP for each participating RPO; (ii) Implementing gender criteria in the activities of RFOs; (iii) Setting up a self-reflective learning environment in and between all RPOs und RFOs to participate from existing experiences and match them with their specific needs and circumstances. Facilitators will build up appropriate communication structures and processes within the RPOs and RFOs. They will enable the RPOs and RFOs to help themselves in the longer term dealing with internal resistances against gender equality. (iv) Evaluate GEP implementation within the participating RPOs and RFOs with a quantitative evaluation using monitoring indicators and a qualitative monitoring to enhance and fine-tune implemented actions over the course of the project. GEECCO will develop the “GEECCO Experience: Dos and Don’ts while Degenderizing the STEM Field”, a guideline for RPOs and RFOs in the STEM field how to promote gender equality in the STEM field and intends to participate in standardization processes at EU level to measure “gender balance performance” of RPOs and RFOs.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SwafS-2016-17

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SwafS-2016-1

æ

Koordynator

TECHNISCHE UNIVERSITAET WIEN
Wkład UE netto
€ 445 475,00
Adres
Karlsplatz 13
1040 Wien
Austria

Zobacz na mapie

Region
Ostösterreich Wien Wien
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (8)