European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

CArbon Production of under-ICE phytoplankton blooms in a changing Arctic Ocean

Opis projektu

Wpływ arktycznego lodu morskiego i fitoplanktonu na klimat

Zmiana klimatu niesie ze sobą katastrofalne skutki dla ludzi i mienia, które już dziś są odczuwalne na całym świecie, zmuszając rządy państw i organizacje do podjęcia działań w celu zmniejszenia wpływu i złagodzenia skutków tych zmian. Kurczenie się pokrywy lodowej na Oceanie Arktycznym jest uważane za istotny czynnik przyczyniający się do zmiany klimatu, nie dziwi więc fakt, że jej gwałtowne topnienie wywołuje także poruszenie wśród naukowców. Co więcej, niedawno pod lodem zaobserwowano znaczne zakwity fitoplanktonu odgrywającego kluczową rolę w ekologii Oceanu Arktycznego, co dodatkowo zrodziło wiele ważnych pytań. W związku z tym w ramach finansowanego ze środków UE projektu CAP-ICE powstanie międzynarodowa sieć badawcza poświęcona zakwitom fitoplanktonu pod lodem i ich wpływowi na obieg węgla w Arktyce oraz zmianę klimatu. Koordynacją działalności sieci również zajmą się partnerzy projektu. W tym celu przeprowadzone zostaną obserwacje terenowe prowadzone na całym obszarze Arktyki za pomocą zaawansowanych technologii.

Cel

Over the last decades, sea-ice in the Arctic Ocean (AO) has undergone unprecedented changes, with drastic decline in its extent, thickness and duration. Modern climate models are unable to simulate these changes, leading to large uncertainties in Arctic and Global Change predictions. Sea-ice strongly attenuates solar radiation and it is generally thought that phytoplankton, which drives Arctic marine CO2 sequestration, only grow in open waters once sea-ice retreats in spring. However, the discovery of large under-ice phytoplankton blooms (UIBs) growing beneath sea-ice contradicts this paradigm. UIB productivity in ice-covered regions has been suggested to be ten-fold larger than presently modeled. By initiating an international network (USA, France, Canada, Germany, Norway), the CAP-ICE project will acquire knowledge on the occurrence of UIBs, the physical mechanisms that control their initiation and productivity, and will quantify how UIBs affect the Arctic carbon cycle and climate.
CAP-ICE will equally combine observational, modeling and novel technology approaches. Multiple pan-Arctic expeditions will provide new field observations on the environmental conditions controlling UIBs. Since UIBs are invisible to ocean color satellite sensors, developing a novel model adapted to under-ice environments will allow quantifying the contribution of UIBs to the Arctic carbon cycle. Finally, the recent launch of autonomous robotic platforms (Bio-Argo floats) will support the first assessment of UIB primary production and carbon export in AO and the implementation of a Bio-Argo Arctic network. These inter-disciplinary and innovative activities will establish a two-way exchange of knowledge between the researcher/fellow and the host institutions and enhance their European and international competitiveness. Outcomes of CAP-ICE will have an impact on the European strategy for global ocean observations, enhance European research excellence, and address a major societal challenge.

Koordynator

SORBONNE UNIVERSITE
Wkład UE netto
€ 264 668,40
Adres
21 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE
75006 Paris
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 264 668,40

Partnerzy (1)