European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Spacefibre IMPLementation design test Equipment (SIMPLE)

Rezultaty

SpaceFibre IP-core promotional material

Promotional material of the SpaceFibre IP-core, to be used in the dissemination and exploitation activity.

SpaceFibre Analyser PXI promotional material

Promotional material of the SpaceFibre Analyser PXI, to be used in the dissemination and exploitation activity.

SpaceFibre Analyser Box promotional material

Promotional material of the SpaceFibre Analyser Box, to be used in the dissemination and exploitation activity.

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników