European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Stepwise Stapler is a laparoscopic device for vastly superior tissue closure

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników