European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

European Advanced Superconductivity Innovation and Training

Opis projektu

Popularyzacja rozwiązań opartych na nadprzewodnikach

Ograniczone zrozumienie zjawiska nadprzewodnictwa i wąski zakres zastosowań opartych na nim rozwiązań technologicznych stanowią przeszkody na drodze do ich popularyzacji. Rozwiązania oparte na nadprzewodnikach mogą jednak przynieść wiele korzyści społeczeństwu. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu EASITrain skoncentruje się na rozszerzaniu kompetencji w zakresie przewidywania zachowania materiałów nadprzewodzących, rozwoju innowacyjnych technik produkcji i opracowaniu wydajnych technik chłodzenia kriogenicznego. Tego rodzaju rozwiązania mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia nowatorskich rozwiązań, w związku z czym założeniem badaczy jest sprawienie, by stały się nowymi kluczowymi technologiami. Jednym z podstawowych celów projektu EASITrain jest przystosowanie nadprzewodników do szerszej komercjalizacji poprzez ocenę możliwości i potencjału w zakresie innowacji. Wszystko wskazuje na to, że inicjatywa zakończy się sukcesem – możliwe zastosowania obejmują urządzenia do zarządzania sieciami energetycznymi charakteryzujące się wysoką sprawnością, rozwiązania do obrazowania medycznego, wydajniejsze turbiny wiatrowe oraz napędy elektryczne o lepszych osiągach.

Cel

The two greatest obstacles to a wide spread adoption of superconductivity remain the limited understanding of its fundamental principles and the yet insufficient capability for large-scale, cost-effective deployment of the technology. Science rather than serendipity is the key to unlock the potentials of this alluring natural phenomenon. The proposed ITN integrates sound research projects aimed at learning to predict the behaviour of superconducting materials, at introducing innovative manufacturing techniques, at developing efficient cryogenic refrigeration techniques as key enablers for future applications and establishing these technologies as the new state of the art. The ambitious goals of this consortium are (1) making advanced superconductors fitter for the market, (2) assessing their innovation capacities and (3) equipping a new generation of researchers with the unique skills required to convert knowledge into products: Efficient grid power management, 21st century medical imaging, leaps in effectiveness of wind power generators, efficient electric propulsion systems and sustainable refrigeration for industry give an impression of the potential societal benefits that superconductor-based technologies can catalyze. This initiative under European leadership federates leading universities, research centres and industries, embracing a variety of science sectors, such as physics and mathematics, material sciences, process and mechanical engineering, refrigeration, cryogenics and innovation management. The intriguing blend of science and engineering, compounded by visionary application opportunities in companies, creates a fertile environment for innovative training of early-stage researchers. Significant training lead-times call for a dedicated action. This ITN will provide its fellows with a sound knowledge in the relevant fields along with business competences and prepare them for a broad spectrum of career opportunities in research and industry.

Koordynator

ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA RECHERCHE NUCLEAIRE
Wkład UE netto
€ 265 226,76
Adres
ESPLANADE DES PARTICULES 1 PARCELLE 11482 DE MEYRIN BATIMENT CADASTRAL 1046
1211 GENEVE 23
Szwajcaria

Zobacz na mapie

Region
Schweiz/Suisse/Svizzera Région lémanique Genève
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 265 226,76

Uczestnicy (12)

Partnerzy (10)