European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Exploiting GLIOblastoma intractability to address European research TRAINing needs in translational brain tumour research, cancer systems medicine and integrative multi-omics

Opis projektu

Europejska sieć szkoleniowa w zakresie badań translacyjnych glejaka wielopostaciowego

Glejak wielopostaciowy (GBM) to bardzo agresywny i zabójczy nowotwór mózgu, który uśmierca aż 85 % chorych w ciągu dwóch lat. Obecnie nie ma skutecznej metody leczenia tego nowotworu, a ich opracowanie stanowi pilną potrzebę. Finansowany w ramach programu działania „Maria Skłodowska-Curie” projekt GLIOTRAIN skupi się na rozwoju europejskiej sieci badawczo-szkoleniowej obejmującej 14 organizacji z ośmiu krajów w celu przeszkolenia 15 kreatywnych młodych naukowców. Celem projektu GLIOTRAIN jest odkrycie nowych strategii leczenia glejaka wielopostaciowego dzięki wykorzystaniu metod sekwencjonowania nowej generacji, medycyny systemowej i multiomiki integracyjnej w celu zrozumienia mechanizmów oporności tej choroby. Powstała w ramach projektu sieć posłuży przygotowaniu nowego pokolenia naukowców do prowadzenia badań translacyjnych i opieki klinicznej w przebiegu glejaka wielopostaciowego.

Cel

Glioblastoma (GBM) is the most frequent, aggressive and lethal of all brain tumours. It has a universally fatal prognosis with 85% of patients dying within two years. New treatment options and effective precision medicine therapies are urgently required. This can only be achieved by focused multi-sectoral industry-academia collaborations in newly emerging, innovative research disciplines. GLIOTRAIN will exploit the intractability of GBM to address European applied biomedical research training needs. The ETN, which comprises 9 beneficiaries and 14 partner organisations from 8 countries, will train 15 innovative, creative and entrepreneurial ESRs. The research objective of GLIOTRAIN is to identify novel therapeutic strategies for application in GBM, while implementing state of the art next generation sequencing, systems medicine and integrative multi-omics to unravel disease resistance mechanisms. Research activities incorporate applied systems medicine, integrative multi-omics leveraging state of the art platform technologies, and translational cancer biology implementing the latest clinically relevant models. The consortium brings together leading European and international academics, clinicians, private sector and not-for-profit partners across GBM fields of tumour biology, multi-omics, drug development, clinical research, bioinformatics, computational modelling and systems biology. Thus, GLIOTRAIN will address currently unmet translational research and clinical needs in the GBM field by interrogating innovative therapeutic strategies and improving the mechanistic understanding of disease resistance. The GLIOTRAIN ETN addresses current needs in academia and the private sector for researchers that have been trained in an environment that spans translational research, medicine and computational biology, and that can navigate confidently between clinical, academic and private sector environments to progress applied research findings towards improved patient outcomes.

Koordynator

ROYAL COLLEGE OF SURGEONS IN IRELAND
Wkład UE netto
€ 1 062 698,40
Adres
ST STEPHEN'S GREEN 123
2 Dublin
Irlandia

Zobacz na mapie

Region
Ireland Northern and Western Border
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 062 698,40

Uczestnicy (8)

Partnerzy (14)