Skip to main content
European Commission logo print header

Precision Farming of Hazelnut Orchards

Opis projektu

Zrobotyzowany system do precyzyjnej uprawy leszczyny

Robotyka jest dziedziną przynoszącą korzyści wielu europejskim sektorom i nie inaczej jest w przypadku precyzyjnego rolnictwa. Możliwościami jej zastosowania zajmie się zespół finansowanego przez UE projektu PANTHEON, który opracuje system sterowania i gromadzenia danych przeznaczony do precyzyjnej, wielkoobszarowej uprawy leszczyny pospolitej (Corylus avellana L.). Dzięki wykorzystaniu osiągnięć w dziedzinach takich jak robotyka, teledetekcja i zarządzanie dużymi zbiorami danych projekt umożliwi stworzenie kompleksowego systemu wykorzystującego ograniczoną liczbę różnorodnych bezzałogowych komponentów robotycznych, zarówno naziemnych, jak i powietrznych. Roboty te będą poruszać się po sadach, zbierając dane, które następnie będą przechowywane w centralnej jednostce operacyjnej, służącej do integracji wszystkich informacji przesyłanych z różnych zrobotyzowanych jednostek. Na podstawie zgromadzonych danych system umożliwi automatyczne reagowanie, na przykład w postaci wykonania zabiegów na odrostach, a także pomoże rolnikom w podejmowaniu decyzji, zalecając im na przykład sposób, w jaki należy formować i przycinać krzewy.

Cel

The goal of PANtHEOn is to develop the agricultural equivalent of an industrial Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) system to be used for the precision farming of large orchards of hazelnut (Corylus avellana L.). By taking advantage of the technological advancements in the fields of robotics, remote sensing and big-data management, our objective is to design an integrated system where a relatively limited number of heterogeneous unmanned robotics components (including terrestrial and aerial robots) move within the orchards to collect data and perform some of the most common farming operations. The information will be stored in a central operative unit that will integrate the data coming from the different robotic units to perform automatic feedback actions (e.g. to regulate the irrigation system) and to support the decisions of agronomists and farmers.
We expect that the proposed SCADA system will be able to acquire information at the resolution of the single plant. This will permit to drastically increase the detection of possible limiting factors for each individual plant, such as lack of water or pests and diseases affecting the plant health, and to react accordingly. Compared to the current state of the art in precision farming, we believe that the proposed SCADA infrastructure represents a relevant step ahead in the context of orchards management. In fact, the capability of monitoring the state and the evolution of each single tree will be the enabling-technology to allow more focused interventions. This will result in a better average state of health of the orchard, and in an increased effectiveness of Integrated Pest Managements (IPM). In conclusion, the main advantages of this architecture are:
• Increase in hazelnut productions
• Decrease in chemical inputs usage
• Environmentally-friendly water usage
• Simplified orchard management
The outcome of the project will be validated through a final demo on a real-world (1:1 scale) hazelnut orchard.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SFS-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SFS-2017-1

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE
Wkład UE netto
€ 960 893,75
Adres
VIA OSTIENSE 133
00154 Roma
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Centro (IT) Lazio Roma
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 960 893,75

Uczestnicy (5)