European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

breAkThrough innovaTion pRogrAmme for a pan-European Detection and Imaging eCosysTem

Opis projektu

Przełom w technologiach obrazowania i detekcji wykorzystywanych w nauce oraz przez społeczeństwo

Przekształcanie osiągnięć technologicznych na polu obrazowania, detekcji oraz obliczeń na konkretne produkty i usługi to cel finansowanej przez UE inicjatywy ATTRACT. Po zakończeniu pierwszej fazy działań ATTRACT (w przypadku 170 projektów niebawem dobiegnie końca 12-miesięczny etap projektu koncepcyjnego) rozpocznie się ich druga faza – ATTRACT2 – podczas której zbadane zostaną najbardziej obiecujące możliwości wskazane w fazie 1. Zespół badawczy położy główny nacisk na przekształcenie projektu koncepcyjnego w konkretne zastosowania w sferze nauki i przemysłu. Celem projektu jest zapewnienie skutecznego wykorzystania wszystkich przełomowych koncepcji opracowanych w trakcie jego trwania. Inicjatywa ATTRACT jest skierowana do sektora wykrywania i obrazowania, który stanowi podstawę europejskiej gospodarki.

Cel

The ATTRACT Phase-1 project proposes a new collaboration paradigm aligned with the ‘Open Science, Open Innovation and Open to the World’ philosophy. Its objective is the identification and initial development of breakthrough detection and imaging technology concepts for expanding fundamental research frontiers and suitable for future industrial upscaling for novel applications and business. It promotes the involvement of national and pan-European Research Infrastructures and their associated research communities, industrial organizations (especially SMEs) and innovation and business specialists. It proposes a co-innovation approach in which scientific and industrial communities jointly pursue and generate breakthrough concepts in close and equal partnership. The project implementation starts with the launch of an Open Call by the project consortium for €17 million of financial support to Third-Parties. The proposals received will be peer-reviewed by an Independent R&D&I Committee of top experts in the field of detection and imaging technologies. After this process 170 breakthrough technology concepts will receive €100,000 of seed funding each (“lump sum”) to develop the concepts further during one year. The funded projects will then present their results in a Final Assessment Conference in Brussels. The ATTRACT Phase-1 consortium members will provide business assessments to the funded project teams to enhance awareness of future commercial applications. Furthermore, two pilots based on design thinking methodologies will be run for/with interdisciplinary master level students, aimed at discovering and generating social value applications inspired by the technologies of the funded projects. The ATTRACT Phase-1 project consortium comprises top partners capable of catalysing a large variety of key stakeholders towards a future unique European innovation ecosystem. The project will take 28 months to complete.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-INFRAINNOV-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-INFRAINNOV-2017-1

Koordynator

ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA RECHERCHE NUCLEAIRE
Wkład UE netto
€ 18 062 997,50
Adres
ESPLANADE DES PARTICULES 1 PARCELLE 11482 DE MEYRIN BATIMENT CADASTRAL 1046
1211 GENEVE 23
Szwajcaria

Zobacz na mapie

Region
Schweiz/Suisse/Svizzera Région lémanique Genève
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 18 062 997,50

Uczestnicy (8)