European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

OpenAIRE Advancing Open Scholarship

Opis projektu

Współpraca i przejrzystość motorem postępu w nauce

Aby przyczynić się do szybszego upowszechnienia praktyk otwartej nauki, rozpoczęto realizację finansowanego przez UE projektu OpenAIRE-Advance, który opiera się na sukcesie wcześniejszej inicjatywy OpenAIRE. Ma on na celu wspieranie otwartego dostępu i otwartych danych w całej Europie poprzez wzmocnienie istniejącej infrastruktury i współpracy. Projekt OpenAIRE-Advance skupia się na wzmocnieniu pozycji krajowych biur ds. otwartego dostępu (NOAD), aby mogły stać się kluczowymi graczami w swoich krajowych infrastrukturach danych, kładąc szczególny nacisk na otwartą naukę. Działania w zakresie budowania potencjału, obejmujące grupy zadaniowe ekspertów i szkolenia dla przyszłych szkoleniowców, usprawniają wymianę wiedzy i ułatwiają rozwój umiejętności. Priorytetem dla autorów projektu jest również rozwijanie rozwiązań technicznych, optymalizacja efektywności i skalowalności usług w oparciu o informacje zwrotne od użytkowników. Ponadto zespół OpenAIRE-Advance współpracuje z ważnymi inicjatywami badawczymi, projektami nauki obywatelskiej i globalnymi podmiotami, aby przyczynić się do utrwalenia spuścizny inicjatywy OpenAIRE.

Cel

OpenAIRE-Advance continues the mission of OpenAIRE to support the Open Access/Open Data mandatesinEurope. By sustaining the current successful infrastructure, comprised of a human network and robust technical services, it consolidates its achievements while working to shift the momentum among its communities to Open Science, aiming to be a trusted e-Infrastructurewithin the realms of the European Open Science Cloud.In this next phase, OpenAIRE-Advance strives to empower its National Open Access Desks (NOADs) so they become a pivotal part within their own national data infrastructures, positioningOA and open science onto national agendas. The capacity building activities bring together experts ontopical task groups in thematic areas(open policies, RDM, legal issues, TDM), promoting a train the trainer approach, strengthening and expanding the pan-European Helpdesk with support and training toolkits, training resources and workshops.It examines key elements of scholarly communication, i.e. co-operative OA publishing and next generation repositories, to develop essential building blocks of the scholarly commons.On the technical level OpenAIRE-Advance focuses on the operation and maintenance of the OpenAIRE technical TRL8/9 services,and radically improvesthe OpenAIRE services on offer by: a) optimizing their performance and scalability, b) refining their functionality based on end-user feedback, c) repackagingthem into products, taking a professional marketing approach with well-defined KPIs, d)consolidating the range of services/products into a common e-Infra catalogue to enable a wider uptake.OpenAIRE-Advancesteps up its outreach activities with concrete pilots with three major RIs,citizen science initiatives, and innovators via a rigorous Open Innovation programme. Finally, viaits partnership with COAR, OpenAIRE-Advance consolidatesOpenAIRE’s global roleextending its collaborations with Latin America, US, Japan, Canada, and Africa.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-EINFRA-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-EINFRA-2017

Koordynator

ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON
Wkład UE netto
€ 551 250,00
Adres
6 CHRISTOU LADA STR
10561 Athina
Grecja

Zobacz na mapie

Region
Αττική Aττική Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 551 250,00

Uczestnicy (53)