European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Natural Hands for Intuitive Virtual 3D Interaction

Prawa własności intelektualnej

Method implemented by computer, system and product of the computer program to simulate the behavior of a hand that interacts with objects in a virtual environment. (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)

Numer wniosku/publikacji: 20 1830260
Data: 2018-03-15
Wnioskodawca/wnioskodawcy: UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników