European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Development of biocompatible ionic electromechanically active polymer actuator/sensor

Opis projektu

Elektroaktywne polimery jonowe drogą do biomimetycznych i biokompatybilnych siłowników i czujników

Dziedzina robotyki miękkiej, która koncentruje się na robotach przemysłowych naśladujących systemy biologiczne, poczyniła w ostatnich latach ogromne postępy. W przypadku większości z nich czujniki oraz siłowniki w dalszym ciągu opierają się na tradycyjnych, twardych częściach i podzespołach. Polimery elektroaktywne reagujące na impulsy elektryczne z zewnątrz zmianą rozmiaru lub kształtu są doskonałymi kandydatami do zastąpienia wielu sztywnych materiałów. Materiały te są przedmiotem badań już od dziesięcioleci, a badaczom udało się w tym czasie osiągnąć olbrzymie postępy. Jednak by było możliwe zastosowanie ich w dziedzinach biotechnologii i inżynierii biomedycznej, konieczne jest opracowanie biokompatybilnych polimerów. Dzięki wsparciu działania „Maria Skłodowska-Curie” zespół projektu BIOACT wypełni tę lukę. Badacze skupią się na elektroaktywnych polimerach jonowych, wykorzystując chemię organiczną, elektrochemię, toksykologię i symulacje obliczeniowe.

Cel

Bioinspired devices and soft robotics are of great interest in nowadays science and technology. Technological development towards biomimetic systems requires replacement of traditional actuators. Most of the industrial robots consist of joined rigid parts, but in nature biological structures are flexible and generate motion without motors and other rigid mechanical constituents. Electromechanically active polymers (EAPs) are potential materials for preparation of biomimetic devices. These stimuli responsive materials have been in the focus of intense research already for decades and have gone through significant development during this time in terms of work output and operation voltage. However, proposed applications for EAPs in biotechnology and biomedical engineering require biocompatible materials. Preparation of EAP actuators/sensors from entirely biocompatible materials is still remained an unattained challenge and will be the aim of the current project. Developed materials have high commercialization potential and influence to our everyday life due to applications in medical devices and consumers electronics (smart prosthesis, soft haptic devices, wearable electronics). Therefore the project is in accordance with European Research Area and Innovation Union Flagship Initiative principles to get more innovation out of the research. Successful accomplishment of the project goals enhance the experienced researcher's career prospects by complementing her experiences in organic chemistry with new knowledge in electrochemisty, toxicology and computational simulations.

System finansowania

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Koordynator

TARTU ULIKOOL
Wkład UE netto
€ 148 582,80
Adres
ULIKOOLI 18
51005 Tartu
Estonia

Zobacz na mapie

Region
Eesti Eesti Lõuna-Eesti
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 148 582,80