Skip to main content
European Commission logo print header

Understanding the essential function of the conserved plant-specific protein phosphatase family BSL

Publikacje

Mating and Tetrad Dissection in Chlamydomonas

Autorzy: Frej Tulin
Opublikowane w: BIO-PROTOCOL, Issue 9/7, 2019, ISSN 2331-8325
Wydawca: Bio-protocol Bio101
DOI: 10.21769/bioprotoc.3207

Mating and Tetrad Dissection in Chlamydomonas

Autorzy: Frej Tulin
Opublikowane w: BIO-PROTOCOL, Issue 9/7, 2019, ISSN 2331-8325
Wydawca: Bio-protocol
DOI: 10.21769/bioprotoc.3207

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników