Skip to main content
European Commission logo print header

Interactive Computing E-Infrastructure for the Human Brain Project

Opis projektu

Usługi superkomputerowe opracowane z myślą o projekcie dotyczącym ludzkiego mózgu

Wszystko wskazuje na to, że neurobiolodzy będą mieli możliwość czerpania korzyści z prac konsorcjum utworzonego przez pięć najważniejszych ośrodków superkomputerowych w Europie – w Szwajcarii, Niemczech, Hiszpanii, Francji oraz we Włoszech. Ośrodki te połączyły siły w celu utworzenia Platformy Wysokowydajnych Analiz i Obliczeń (HPAC projektu Human Brain Project (HBP). W związku z tym finansowany przez Unię Europejską projekt ICEI zajmie się opracowaniem przypominających usługi chmurowe rozwiązań dostosowanych do kultury pracy naukowców zajmujących się informatyką naukową oraz analizą danych. Rozwiązania te otworzą przed naukowcami nowe możliwości w zakresie dostępu do mocy obliczeniowej superkomputerów, charakteryzujące się dużym stopniem interaktywności, a także możliwością wykonywania nawet najbardziej złożonych obliczeń. Elastyczny i skalowalny system zostanie dostosowany do potrzeb badań neurobiologicznych.

Cel

Five leading European supercomputing centres are committed to develop, within their respective national programs and
service portfolios, a set of services that will be federated across a consortium. The work will be undertaken by the following
supercomputing centres, which form the High Performance Analytics and Computing (HPAC) Platform of the Human Brain
Project (HBP):
▪ Barcelona Supercomputing Centre (BSC) in Spain,
▪ The Italian supercomputing centre CINECA,
▪ The Swiss National Supercomputing Centre CSCS,
▪ The Jülich Supercomputing Centre in Germany, and
▪ Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), France (joining in April 2018).
The new consortium will be called Fenix and it aims at providing scalable compute and data services in a federated manner.
The neuroscience community is of particular interest in this context and the HBP represents a prioritised driver for the Fenix
infrastructure design and implementation. The Interactive Computing E-Infrastructure for the HBP (ICEI) project will realise
key elements of this Fenix infrastructure that are targeted to meet the needs of the neuroscience community.
The participating sites plan for cloud-like services that are compatible with the work cultures of scientific computing and data
science. Specifically, this entails developing interactive supercomputing capabilities on the available extreme computing and
data systems. Key features of the ICEI infrastructure are:
▪ Scalable compute resources;
▪ A federated data infrastructure; and
▪ Interactive Compute Services providing access to the federated data infrastructure as well as elastic access to the scalable
compute resources.
The ICEI e-infrastructure will be realised through a coordinated procurement of equipment and R&D services. Furthermore,
significant additional parts of the infrastructure and R&D services will be realised within the ICEI project through in-kind
contributions from the participating supercomputing centres.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SGA-INFRA-FETFLAG-HBP-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SGA-INFRA-FETFLAG-HBP

Koordynator

EBRAINS
Wkład UE netto
€ 68 933,60
Adres
Chaussee de la hulpe 166, glaverbel
1170 Bruxelles / brussel
Belgia

Zobacz na mapie

Region
Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest Région de Bruxelles-Capitale/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (162)