CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Art Historiographies in Central and Eastern Europe An Inquiry from the Perspective of Entangled Histories

Opis projektu

Periodyzacja, styl i wpływ: nowe spojrzenie na historiografię sztuki

Historia sztuki opisuje wizualnie przeszłość, dzięki czemu możemy zrozumieć ewolucję społeczeństwa. Zespół finansowanego ze środków UE projektu ArtHistCEE skupi się na Europie Środkowej i Wschodniej, by przygotować fragmentaryczny opis historii dotyczących sztuki spisanych w latach 1850–1950. Badacze uwzględnią splecione losy krajów objętych badaniem. Pozwoli to uzyskać nowe spojrzenie na historię regionu i podważyć pochodzące z niego historiografie sztuki, które miewają nacjonalistyczny, opisowy i bezkrytyczny charakter.

Cel

Our project proposes a fragmentary account of the art histories produced in present-day Poland, Hungary, Slovakia, Romania, Bulgaria and Serbia between 1850 and 1950, from an entangled histories perspective. We will look at the relationships between the art histories produced in these countries and the art histories produced in Western Europe. But, more importantly, we will investigate how the art histories written in the countries mentioned above resonate with each other, either proposing conflicting interpretations of the past, or ignoring uncomfortable competing discourses. We will investigate the art histories written between 1850 and 1950 because we are interested in how art history contributed to nation building discourses. Therefore, we will focus on those art histories that concur to nationalising the past. Our project is articulated around three crucial concepts – periodisation, style and influence – set in the context of relevant contemporary historiographies produced in Western Europe, and analysing the entanglements with competing historiographies in each of the countries considered. We will focus on two main issues: 1. How did Central and Eastern European art historians adopt, adapt and respond to theoretical and methodological issues developed elsewhere, and 2. What are the periodisations of art produced on the territory of Central and Eastern European countries; what are the theoretical and methodological strategies for conceptualising local styles; and how was the concept of influence used in establishing hierarchical relationships. Researching the conceptualisation of a theoretical framework that would accommodate the artistic production of the past will show the difficulties in dealing with a complex reality without simplifying and essentializing it along ideological lines. The research will also show that the three concepts that we focus on are not neutral or strictly descriptive, and that their use in art history needs to be reconsidered.

System finansowania

ERC-STG - Starting Grant

Instytucja przyjmująca

FUNDATIA NOUA EUROPA
Wkład UE netto
€ 638 618,70
Adres
STR PLANTELOR 21
023971 Bucuresti
Rumunia

Zobacz na mapie

Region
Macroregiunea Trei Bucureşti-Ilfov Bucureşti
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 638 618,70

Beneficjenci (1)