Skip to main content

The Brain Health Toolbox: Facilitating personalized decision-making for effective dementia prevention

Opis projektu

Innowacyjna strategia przewidywania i zapobiegania demencji

Zapobieganie chorobie Alzheimera i demencji jest globalnym priorytetem wymagającym innowacyjnego, multimodalnego podejścia o charakterze prewencyjnym. W ramach finansowanego ze środków UE projektu Brain Health Toolbox opracowana zostanie strategia umożliwiająca dokładne przewidywanie demencji i skuteczne zapobieganie jej. Obejmuje ona wykorzystanie modeli choroby i narzędzi predykcyjnych do zapobiegania, badań nad leczeniem zapobiegawczym oraz łączenia podejść niefarmakologicznych i farmakologicznych. Modele chorób i narzędzia predykcyjne będą miały wielowymiarową postać, uwzględniając szeroki zakres czynników ryzyka i rodzajów biomarkerów. Technologia uczenia maszynowego posłuży do profilowania najważniejszych czynników wpływających na ogólny poziom ryzyka u danej osoby. Projekt Brain Health Toolbox obejmie całą populację pacjentów w przedklinicznych stadiach choroby i dostarczy narzędzi do podejmowania spersonalizowanych decyzji w zakresie zapobiegania demencji.

System finansowania

ERC-STG - Starting Grant

Instytucja przyjmująca

ITA-SUOMEN YLIOPISTO
Wkład UE netto
€ 1 498 268,00
Adres
Yliopistonranta 1 E
70211 Kuopio
Finlandia

Zobacz na mapie

Region
Manner-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi Pohjois-Savo
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00

Beneficjenci (1)

ITA-SUOMEN YLIOPISTO
Finlandia
Wkład UE netto
€ 1 498 268,00
Adres
Yliopistonranta 1 E
70211 Kuopio

Zobacz na mapie

Region
Manner-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi Pohjois-Savo
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00