Skip to main content

Taming the particle transport in magnetized plasmas via perturbative fields

Opis projektu

Instability due to confinement unleashes revelations about solar wind

Dziedzina nauki

  • /nauki społeczne/geografia społeczna i ekonomiczna/transport
  • /nauki przyrodnicze/nauki fizyczne/fizyka jądrowa/synteza jądrowa

Zaproszenie do składania wniosków

ERC-2018-STG
Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

System finansowania

ERC-STG - Starting Grant

Instytucja przyjmująca

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Adres
Calle S. Fernando 4
41004 Sevilla
Hiszpania
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Wkład UE
€ 1 512 250

Beneficjenci (1)

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Hiszpania
Wkład UE
€ 1 512 250
Adres
Calle S. Fernando 4
41004 Sevilla
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments