Skip to main content

Taming the particle transport in magnetized plasmas via perturbative fields

Opis projektu

Niestabilność plazmy w pułapkach magnetycznych pozwala uzyskać nowe informacje na temat wiatru słonecznego

Eksperymentalne systemy modelowe pomogą nam lepiej zrozumieć świat, jeśli chodzi o dziedziny takie jak biologia czy astronomia. Zawsze wtedy, gdy obserwowanie prawdziwego zjawiska nie jest możliwe z różnych powodów, w tym z uwagi na problemy techniczne, symulatory sprawdzają się jako źródła ważnej wiedzy. Nasz kosmos obfituje w plazmę, a urządzenia do syntezy poprzez magnetyczne zamknięcie pomagają naukowcom ją badać. Obecnie badanie związanego z plazmą fenomenu wpływającego na integralność syntezy poprzez magnetyczne zamknięcie umożliwi uzyskanie informacji na temat plazmy słonecznej. Twórcy finansowanego ze środków UE projektu 3D-FIREFLUC opracowują pionierskie techniki kontroli, które będą w stanie ograniczyć wywołane plazmą wahania magnetohydrodynamiczne, które mogłyby uszkadzać urządzenia do syntezy. Aby to osiągnąć, naukowcy będą pracować nad lepszym zrozumieniem stojącej u podstaw tego zjawiska dynamiki cząsteczek energii, co skutkować będzie uzyskaniem bezprecedensowej wiedzy na temat podgrzewania korony słonecznej oraz tworzenia się wiatru słonecznego.

System finansowania

ERC-STG - Starting Grant

Instytucja przyjmująca

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Wkład UE netto
€ 1 512 250,00
Adres
Calle S. Fernando 4
41004 Sevilla
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Andalucía Sevilla
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00

Beneficjenci (1)

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Hiszpania
Wkład UE netto
€ 1 512 250,00
Adres
Calle S. Fernando 4
41004 Sevilla

Zobacz na mapie

Region
Andalucía Sevilla
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00