Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

European Training network Of PhD researchers on Innovative EMI analysis and power Applications: ETOPIA

Opis projektu

Innowacyjne szkolenie naukowców zajmujących się elektrotechniką

Interoperacyjność systemów elektronicznych jest niezbędna w coraz bardziej połączonym społeczeństwie. Oznacza to, że rośnie potrzeba szkolenia nowych naukowców, którzy będą współpracować w dziedzinach elektroenergetyki/energoelektroniki oraz informatyki / sprzętu komunikacyjnego. Aby osiągnąć ten cel, uruchomiono finansowany przez UE projekt ETOPIA, który ma zapewnić wdrożenie multidyscyplinarnego, wielonarodowego programu szkolenia doktorantów. Dodatkowym celem projektu ETOPIA jest rozwój ekonomicznych środków naprawczych mających zapewnić bezpieczny, niezawodny, wydajny i bardziej ekologiczny system dystrybucji energii elektrycznej w budynkach i pojazdach oraz między nimi. Projekt ma oferować innowacyjne rozwiązania skoordynowane z przyszłym rozwojem technologicznym, a narzędziem do tego ma być optymalizacja struktury złożonych instalacji elektrycznych/elektronicznych pod kątem kompatybilności i wydajności.

Cel

Our modern society becomes highly interconnected where power supply is not only providing energy between many distributed sources and loads but are also a main path of interference, especially in large complex systems, platforms and facilities, where interoperability of the electronic systems has to be achieved. There is an urgent need to train new researchers with a closer interaction of electrical power and power electronics with information technology and communications equipment. The ETOPIA consortium of key academic partners, supported by industry, has been brought together not only to train a sufficient number of qualified researchers but also to provide the fundamental research that underpins future technological developments. The detailed coordinated multidisciplinary multinational doctoral training program will provide the trainee researchers with a complete broad experience and at the same time allow them to develop and eventually lead their focused area of research. The program will focus on the development of novel methods to model, simulate, design, evaluate, measure and monitor. ETOPIA will also develop corrective economical measures for a safe, reliable, efficient and greener electrical power distribution system in and between buildings and vehicles. Specific innovations expected to be achieved through ETOPIA are methodologies to optimize the design of complex electrical/electronic installations with respect to compatibility and efficiency. Dissemination methods to realize optimal impact will include scientific publications, presentations and workshops, summer schools, training of engineers in industry and dissemination through newsletters, interviews, school visits, websites and social media.

Koordynator

UNIVERSITEIT TWENTE
Wkład UE netto
€ 531 239,76
Adres
DRIENERLOLAAN 5
7522 NB Enschede
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
Oost-Nederland Overijssel Twente
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 531 239,76

Uczestnicy (5)

Partnerzy (18)