European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

A novel universal influenza vaccine targeting epitopes of limited variability

Publikacje

A naturally protective epitope of limited variability as an influenza vaccine target

Autorzy: Craig P. Thompson, José Lourenço, Adam A. Walters, Uri Obolski, Matthew Edmans, Duncan S. Palmer, Kreepa Kooblall, George W. Carnell, Daniel O’Connor, Thomas A. Bowden, Oliver G. Pybus, Andrew J. Pollard, Nigel J. Temperton, Teresa Lambe, Sarah C. Gilbert, Sunetra Gupta
Opublikowane w: Nature Communications, Numer 9/1, 2018, Strona(/y) 3859-3869, ISSN 2041-1723
Wydawca: Nature Publishing Group
DOI: 10.1038/s41467-018-06228-8

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników