CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Magazyn Research*eu
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-10

Article available in the following languages:

Przyszłość lotnictwa – ponowne wznoszenie

Kiedy w marcu 2020 roku pandemia COVID-19 unieruchomiła świat, jednym z sektorów, który odczuł to najdotkliwiej było bez wątpienia lotnictwo. Jak podaje Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (IATA), w kwietniu 2020 roku odnotowano spadek dochodu w przeliczeniu na pasażerokilometr (RPK) o 90 % w porównaniu z rokiem poprzednim, a w sierpniu – o 75 %. Był to niespodziewany cios dla wielu linii lotniczych, w tym dla niektórych największych europejskich przewoźników, dla których jedyną deską ratunku było uzyskanie znaczącego wsparcia gospodarczego od rządów państw.

„Jeśli raz posmakowałeś latania, będziesz już zawsze chodził z oczami utkwionymi w niebo” – Leonardo da Vinci

Czy branżę lotniczą czeka powrót do nieba? Świat zaczyna odczuwać pierwsze pozytywne skutki szczepień na masową skalę, a sytuacja epidemiczna powinna ulec poprawie już w 2021 roku, jednak IATA nadal prognozuje ogromne straty. Według ekspertów do realnego odbicia dojdzie dopiero za rok, gdy gospodarka światowa wejdzie w zapowiadane przez wielu cenionych ekonomistów nowe „ryczące lata dwudzieste” dzięki pokonaniu zagrożenia związanego z pandemią COVID-19. Wiele osób wyczekuje szczególnie dnia, w którym powrót do podróżowania i turystyki międzynarodowej będzie możliwy i przede wszystkim bezpieczny. Nie da się zatem ukryć, że sektor lotniczy przetrwa, a samoloty w końcu ponownie wzbiją się w przestworza. Lotnictwo stanowi dla Unii Europejskiej sektor o znaczeniu strategicznym, który przed pandemią COVID-19 wnosił 300 miliardów euro (czyli około 2,1 % PKB) do europejskiej gospodarki, zapewniając przeszło 5 milionów miejsc pracy, dlatego jego przyszłość w UE to tak ważny temat. Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa stanowi przełomową inicjatywę mającą na celu stymulację rozwoju europejskich przedsiębiorstw, wspieranie innowacji oraz umożliwianie pasażerom korzystania z bezpieczniejszych, bardziej ekologicznych i tańszych lotów. Jednocześnie, z uwagi na ambitne plany UE zakładające osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku, wpisujące się w cele Europejskiego Zielonego Ładu, istnieje duże zainteresowanie dalszym przekształcaniem lotnictwa w prawdziwie ekologiczny sektor, na przykład poprzez planowaną na 2021 rok zmianę dyrektywy o handlu emisjami. UE wspiera ponadto innowacyjne badania pomagające zwiększyć ogólne bezpieczeństwo i wydajność sektora lotnictwa oraz ograniczyć jego negatywny wpływ na środowisko. Opublikowane w 2011 roku sprawozdanie „Flightpath 2050”, do którego nawiązano w kilku przedstawionych w tym wydaniu specjalnym projektach, wyznaczyło za cel realizację kluczowych polityk badawczych dotyczących między innymi utrzymania pozycji Europy jako światowego lidera w sektorze lotnictwa, a także ograniczenia emisji CO2 o 75 % do 2050 roku. Program „Horyzont 2020” w znaczącym stopniu przyczynia się do rozwoju badań w dziedzinie lotnictwa, przybliżając UE do osiągnięcia wyznaczonych celów. Jednym z najlepszych przykładów działań jest utworzenie Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste niebo” – partnerstwa publiczno-prywatnego pomiędzy Komisją Europejską a europejskim przemysłem lotniczym, które koordynuje i finansuje projekty mające na celu stworzenie cichszych i bardziej przyjaznych dla środowiska statków powietrznych. Siedem projektów przedstawionych w tym wydaniu specjalnym nakreśla rozwój lotnictwa w nadchodzących latach, któremu kierunek nadadzą znamienite unijne badania naukowe. Opracowane strategie realizowane będą pomimo pandemii, która w 2020 roku zamroziła sektor. Jedyny sposób to wzbić się w powietrze… A może by tak wznieść się jeszcze wyżej? Zapraszamy zatem do wysłuchania naszego podcastu CORDIScovery poświęconego przyszłości lotnictwa, w którym nasi trzej goście jeszcze dokładniej opowiedzą o swoich interesujących projektach. Jeśli uznacie ten materiał za ciekawy, prosimy o subskrypcję CORDIScovery, aby dodać nam skrzydeł! Z chęcią poznamy opinie naszych czytelników. Pytania i sugestie można przesyłać na adres: editorial@cordis.europa.eu.

Poznaj temat specjalny

Ponadto w tym numerze