Skip to main content
European Commission logo print header

SUpporting acceptance of automated VEhicle

Opis projektu

Zwiększanie akceptacji społecznej dla połączonych pojazdów zautomatyzowanych w Europie

Już niedługo europejskie drogi wypełnią się połączonymi pojazdami zautomatyzowanymi (CAV), co przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa jazdy i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Pojawią się też zmiany związane ze stylem życia, a to może wywołać dyskusję publiczną, a nawet sprzeciw wobec wdrażania tej technologii. Zdobycie społecznego zaufania i akceptacji dla pojazdów CAV wymagać będzie zwiększenia świadomości użytkowników i uwzględnienia kwestii etycznych. Celem finansowanego ze środków UE projektu SUaaVE jest poprawa poziomu akceptacji społecznej dla wykorzystania pojazdów CAV poprzez zastosowanie metodologii projektowania opartego na potrzebach człowieka. Zespół projektu zaprosi tysiące pasażerów, kierowców i interesariuszy do aktywnej współpracy przy tworzeniu koncepcji dotyczących technologii CAV. Oczekuje się, że projekt pomoże zwiększyć poczucie bezpieczeństwa związane z pojazdami CAV, a także poprawić emocjonalne nastawienie wobec tych pojazdów.

Cel

While the deployment of connected automated vehicle (CAV) turns into reality, its acceptance has been called into question. Societal issues regarding public acceptance, user awareness and ethics, therefore, become priority concerns. The approach based on the technology push, jeopardizes social viability of innovative technology like CAV, as it creates a gap between the well-thought technical reliability and public acceptance.
SUaaVE will solve this gap by leaning on a Human-Driven Design (HDD) approach, enhancing synergies social science, human factors research and automotive market by means of an iterative process of assessment, co-design and prototyping. Participatory process will involve above 4.000 users (passengers, traditional and future drivers, VRU) and 100 experts and stakeholders along the project. The main outcomes will be:
(1) A new paradigm of automation: ALFRED -Automation Level Four+ Reliable Empathic Driver-, that will “colour the decision-making processes of the CAV with human emotions” with: (a) EMpathY Unit to understand the emotional and cognitive state of the passenger, while taking into account society ethical principles; and (b) an Adaptive, Cognitive and Emotional Interface with a set of services (vehicle dynamics, ambient and postural comfort) to enjoy the ride and enhance passenger experience.
(2) An immersive Virtual Human Centred Design (V-HCD) platform, allowing the simulation of CAV focused on Human factors to assess their acceptance and speed up market deployment.
(3) Guidelines to support Public Authorities, representing a breakthrough in the public acceptance of future CAVs for both the society and, in particular, for all road users.
SUaaVE partners will exploit ALFRED and V-HCD platform. Moreover, SUaaVE will contribute to generate new business models based on: 1) exploitation of personal data where the user is the owner and decide how to exploit it, and 2) new adaptive services to user status in real time.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-MG-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-MG-2018-TwoStages

Koordynator

INSTITUTO DE BIOMECANICA DE VALENCIA
Wkład UE netto
€ 508 142,50
Adres
Camino de vera edificio 9c universidad politecnica de valencia
46022 Valencia
Hiszpania

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Este Comunitat Valenciana Valencia/València
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (12)