European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Bioenergy retrofits for Europe’s industry

Opis projektu

Modernizacje oparte na bioenergii z myślą o bardziej ekologicznym przemyśle europejskim

Modernizacja wykorzystująca bioenergię zakłada wprowadzenie nowych i nowoczesnych rozwiązań do istniejących obiektów lub instalacji. To zarazem jeden z najszybszych i najbardziej opłacalnych sposobów na zwiększenie udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym Europy i sprawienie, że wytwarzanie energii stanie się bardziej ekologiczne oraz zrównoważone. Finansowany ze środków UE projekt BIOFIT będzie wspierał tego rodzaju procesy modernizacji w branżach wytwarzających biopaliwa pierwszej generacji, a także masę celulozową i papier. Zakres projektu obejmie także rafinerie paliw kopalnych, elektrownie wykorzystujące te paliwa oraz elektrociepłownie. Dzięki modernizacjom dotychczasowe systemy wytwarzania energii oparte na paliwach kopalnych lub przestarzałych technologiach odnawialnych mogą zostać zastąpione bardziej innowacyjnymi rozwiązaniami. Korzyści z modernizacji obejmują niższe nakłady inwestycyjne, krótszy czas realizacji, szybsze wdrażanie technologii bioenergetycznych oraz większe bezpieczeństwo. Z tego powodu członkowie projektu BIOFIT nawiążą współpracę z interesariuszami oraz uczestnikami rynku, by wspólnie opracować rozwiązania oraz ramy, a także określić przeszkody występujące w poszczególnych sektorach.

Cel

One way in which bioenergy production can be increased is through retrofitting, the addition of new technology or features to existing industrial installations. Retrofitting means often lower capital expenditure (CAPEX), shorter lead times, faster implementation, less production time losses, lower risks and therefore faster project development and increased market benefits. BIOFIT aims to facilitate bioenergy retrofitting in five industries: first-generation biofuels, pulp and paper, fossil refineries, fossil firing power and combined heat and power plants.

First an overview will be made of existing options for retrofitting, and best practices analysed, to establish (both technical and non-technical) success factors. This will constitute the basis for two core project actions i.e. the development of 10 concrete bioenergy retrofitting proposals (2 each per industry) and the establishment of dedicated working groups for each industry (industry platform) to facilitate two-way dialogue. Both actions will be industry-driven, and focus on identifying and helping to solve actual – general and industry-specific – barriers towards wider market uptake. BIOFIT will give specific attention to generating information for policy development. Acceptance of bioenergy, both by the industries and by the general public, is key to the industries’ transformation towards sustainable bioenergy generation and market uptake. Research into acceptance factors is an integral part of project set-up. Key issues will be highlighted, and guidelines for industries will be issued.

The BIOFIT consortium is a multidisciplinary partnership, with strong industrial involvement, broad coverage across Europe, and existing practical experience developing bioenergy retrofits. The expertise of the consortium covers all five target industries. BIOFIT consortium partners have wide networks in industry and industry platforms, ensuring relevance and transferability of all results.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-SC3-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-SC3-2018-RES-SingleStage

Koordynator

B.T.G. BIOMASS TECHNOLOGY GROUP BV
Wkład UE netto
€ 353 125,00
Adres
JOSINK ESWEG 34
7545 PN Enschede
Niderlandy

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Oost-Nederland Overijssel Twente
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 353 125,00

Uczestnicy (13)