CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

The physicochemical nature of water on early Mars

Opis projektu

Badanie mające dostarczyć nowych wskazówek co do składu wody we wczesnym stadium istnienia Marsa

Dysponujemy olbrzymią ilością dowodów potwierdzających istnienie wody w stanie ciekłym na dawnym Marsie. Znajdujemy je w próbkach geomorfologicznych i mineralogicznych. Wydaje się też, że na wielu obszarach planety istniały kiedyś lodowce. Wskazówki te nie dają jednak odpowiedzi na wszystkie pytania związane z właściwościami fizykochemicznymi wody na Marsie. Finansowany ze środków UE projekt MarsFirstWater będzie korzystać z połączenia zbiorów danych z misji kosmicznych, eksperymentów laboratoryjnych, symulacji komputerowych i prac w terenie prowadzonych w analogicznych warunkach ziemskich, aby uzyskać ilościowe zrozumienie podstawowych cech wody istniejącej w przeszłości na Marsie. Projekt łączy rekonstrukcje paleogeomorfologiczne i modele geochemiczne, a także badania mineralogiczne i astrobiologiczne, aby nałożyć ścisłe ograniczenia na opis ewolucji fizycznej, zmian chemicznych i zdolności do życia w środowiskach na powierzchni i przy powierzchni marsjańskich zbiorników wodnych.

Cel

Concepts of large bodies of glacial ice and liquid standing water, a robust hydrological cycle, and a rich Martian history of climate change are part of the current consensus model for early Mars. However, questions still poorly constrained include: a precise understanding of the inventory of water during the first billion years of Mars history and its early evolution on both global and local scales; whether liquid or solid H2O dominated, for what duration of time and where the water resided; what were the host-rock weathering rates and patterns and the physicochemical parameters defining such interactions; what specific landforms and mineralogies were generated during those periods; and what implications all these processes had on the possible inception of life on Mars. These fundamental questions represent large uncertainties and knowledge gaps. Therefore, a quantitative understanding of the basic characteristics of water on early Mars is very much needed and is the focus of this proposal.
This application outlines a plan for my research in the next five years, and explains how I propose to fully characterize the aqueous environments of early Mars through a quantitative and truly interdisciplinary investigation. Spacecraft mission-derived datasets will be consistently used to test hypotheses through paleogeomorphological reconstructions, geochemical modeling, mineralogical studies, and astrobiological investigations. The derived results will produce hard constraints on the physical evolution, chemical alteration and habitability of surface and near-surface aqueous environments on early Mars. The planned investigations will benefit from the combination of working with first-hand data from ongoing Mars missions and with the state-of-the-art laboratory tools at the host institution. The final expected result will be a complete understanding of the physicochemical nature of water on early Mars, also opening new paths for the astrobiological exploration of the planet.

System finansowania

ERC-COG - Consolidator Grant

Instytucja przyjmująca

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Wkład UE netto
€ 1 498 368,00
Adres
CALLE SERRANO 117
28006 Madrid
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 498 368,00

Beneficjenci (2)