Skip to main content

Improving collective decisions by eliminating overconfidence: mental, neural and social processes

Opis projektu

Wyeliminowanie efektu nadmiernej pewności w kontekście zbiorowego podejmowania decyzji

Efekt „przeszacowanej pewności” jest dobrze zbadanym zjawiskiem, w którym subiektywne poczucie pewności u danej osoby na temat jej własnych osądów jest znacznie wyższe niż obiektywna poprawność tych osądów, szczególnie gdy stopień pewności siebie jest stosunkowo wysoki. Ta tendencja będąca głównym źródłem wielu niepowodzeń jest wszechobecna, a w wielu kluczowych obszarach – także bardzo kosztowna. Wcześniejsze (nieudane) badania mające na celu ograniczenie zjawiska przeszacowanej pewności koncentrowały się na indywidualnych decyzjach. Z kolei zespół finansowanego przez UE projektu rid-O poszedł inną drogą – jego celem jest zmniejszenie tego efektu podczas podejmowania decyzji na poziomie społecznym. W związku z tym przeprowadzi badania podstawowych procesów mentalnych, neuronowych i społecznych związanych z przeszacowaną pewnością siebie. Uczeni skoncentrują się na trzech głównych formach decyzji podejmowanych w sytuacjach społecznych, na podstawie których opracują innowacyjne interwencje przyczynowe, które będą prowadzić do konsensusu.

Instytucja przyjmująca

LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUENCHEN
Wkład UE netto
€ 1 928 912,00
Adres
Geschwister Scholl Platz 1
80539 Muenchen
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Bayern Oberbayern München, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Beneficjenci (1)

LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUENCHEN
Niemcy
Wkład UE netto
€ 1 928 912,00
Adres
Geschwister Scholl Platz 1
80539 Muenchen

Zobacz na mapie

Region
Bayern Oberbayern München, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Środki z innych źródeł
€ 0,00