Skip to main content
European Commission logo print header

Improving collective decisions by eliminating overconfidence: mental, neural and social processes

Opis projektu

Wyeliminowanie efektu nadmiernej pewności w kontekście zbiorowego podejmowania decyzji

Efekt „przeszacowanej pewności” jest dobrze zbadanym zjawiskiem, w którym subiektywne poczucie pewności u danej osoby na temat jej własnych osądów jest znacznie wyższe niż obiektywna poprawność tych osądów, szczególnie gdy stopień pewności siebie jest stosunkowo wysoki. Ta tendencja będąca głównym źródłem wielu niepowodzeń jest wszechobecna, a w wielu kluczowych obszarach – także bardzo kosztowna. Wcześniejsze (nieudane) badania mające na celu ograniczenie zjawiska przeszacowanej pewności koncentrowały się na indywidualnych decyzjach. Z kolei zespół finansowanego przez UE projektu rid-O poszedł inną drogą – jego celem jest zmniejszenie tego efektu podczas podejmowania decyzji na poziomie społecznym. W związku z tym przeprowadzi badania podstawowych procesów mentalnych, neuronowych i społecznych związanych z przeszacowaną pewnością siebie. Uczeni skoncentrują się na trzech głównych formach decyzji podejmowanych w sytuacjach społecznych, na podstawie których opracują innowacyjne interwencje przyczynowe, które będą prowadzić do konsensusu.

Cel

“What would I remove if I had a magic wand? Overconfidence” Daniel Kahneman’s famous fairy-tale wish (The Guardian 18 Jul 15) conveyed a deeply seated pessimism in cognitive scientists that overconfidence is hardwired into human cognition. This bias is pervasive, costly and the root cause of many human failures. Previous failed attempts at reducing overconfidence targeted individual decisions. I propose to reduce this bias at social level of decision making by determining the underlying mental, neural and social processes involved in overconfidence and testing these models by causal interventions. I focus on 3 common forms of social decisions.
1.In honest communication of uncertainty (e.g. 2 doctors disagreeing over a diagnosis), overconfidence impairs joint decisions. Combining computational analysis of behavior and brain response, I develop a real-time feedback loop that allows each disagreeing agent to weight her opinion by an individually-tailored signature of her own uncertainty, freeing joint decisions from overconfidence.
2.Focusing on advising and consulting, I use a novel laboratory model (i.e. Advising Game) to develop a theoretical and empirical understanding of overconfidence in the presence of conflict of interest to understand the mental and neural processes underlying strategic manipulation of others. Plus, by connecting the social use of overconfidence to self-esteem and self-worth, I translate this research to a Mental Health application looking at social dysfunctions in Depression.
3.Overconfidence impairs group processes (e.g. a panel selecting among grants) by promoting herding (blindly following others) and polarization to extreme viewpoints. Inspired by a recent discovery from my lab, I develop a novel causal intervention that puts together seeking consensus within each group and aggregating consensus opinions across groups to remove herding and polarization.
Collective decisions can be made better and rid-O could help this wish come true.

Dziedzina nauki

System finansowania

ERC-COG - Consolidator Grant

Instytucja przyjmująca

LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUENCHEN
Wkład UE netto
€ 1 928 912,00
Adres
GESCHWISTER SCHOLL PLATZ 1
80539 Muenchen
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Bayern Oberbayern München, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 928 912,00

Beneficjenci (1)