Skip to main content

Continuous hazardous water Pollutants sensing in the environment

Opis projektu

Innowacyjny czujnik do wykrywania pestycydów i azotanów w wodzie

Zanieczyszczenie wód słodkich pestycydami i azotanami stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego i środowiska. Z tego powodu dostawcy wody muszą wdrażać protokoły oczyszczania wody, aby chronić wodociągi i zapobiegać stratom gospodarczym wynikającym z wstrzymania dostaw wody. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu CoPs zamierza opracować innowacyjne rozwiązanie pozwalające na błyskawiczne wykrywanie wybranych zanieczyszczeń wody, a także przesyłanie w czasie rzeczywistym danych na temat ich stężeń i przemieszczania się w naturalnych systemach wodnych, zanim trafią do infrastruktury wodnej i konsumentów. Celem projektu jest zwiększenie skali oraz zademonstrowanie działania i produkcji platformy czujników CoPs na potrzeby ciągłego monitorowania wody in situ z myślą o dostawcach wody, a także rolnikach i właścicielach studni. Projekt CoPs przyczyni się również do znaczącej poprawy jakości i ilości danych oraz pozwoli na analizę danych i alarmowanie stosownych organów o niebezpiecznych zanieczyszczeniach.

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

CAUTUS GEO AS
Wkład UE netto
€ 976 665,00
Adres
Parkveien 6a
3400 Lier
Norwegia

Zobacz na mapie

Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Finansowanie spoza UE
€ 418 571,25

Uczestnicy (2)

IPM-INTELLIGENT POLLUTANT MONITORING APS
Dania
Wkład UE netto
€ 926 488,00
Adres
Snedkergangen 4 D, St.
2690 Kalrslunde

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Danmark Sjælland Østsjælland
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Finansowanie spoza UE
€ 397 067,00
PALMSENS BV
Niderlandy
Wkład UE netto
€ 50 847,00
Adres
Randhoeve 221
3995GA Houten

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Utrecht Utrecht
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Finansowanie spoza UE
€ 21 791,75