Skip to main content
European Commission logo print header

DIGITAL-WATER.city - Leading urban water management to its digital future

Opis projektu

Rozwiązania cyfrowe wspierające gospodarkę wodną

Mieszkańcy miast stanowią już połowę światowej populacji. Za dwadzieścia lat odsetek ten sięgnie prawie 60 %, zatem miasta muszą podjąć kroki w celu lepszego gospodarowania zasobami wodnymi. Ochrona zdrowia publicznego, modernizacja infrastruktury wodnej, a także zaangażowanie samych użytkowników w gospodarkę wodną wymagają przyjęcia innowacyjnego podejścia. W tym kontekście cyfryzacja jawi się jako realne rozwiązanie. Celem finansowanego przez UE projektu DWC jest promowanie zintegrowanej gospodarki wodnej na obszarach miejskich i podmiejskich w pięciu dużych miastach UE, w której istotną rolę odegrają dane i inteligentne rozwiązania cyfrowe. Opracowane przez zespół projektu rozwiązania cyfrowe pozwolą zapełnić luki istniejące w takich obszarach jak zarządzanie technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, zdolność systemów i cyberbezpieczeństwo.

Cel

digital-water.city’s (DWC) main goal is to boost the integrated management of waters systems in five major European urban and peri-urban areas, Berlin, Milan, Copenhagen, Paris and Sofia, by leveraging the potential of data and smart digital technologies. DWC will create linkages between the digital and the physical worlds by developing and demonstrating 18 advanced digital solutions to address current and future water-related challenges; namely the protection of human health, the increase of performance and return on investment of water infrastructures and the involvement of citizens in urban water management. Areas of application of DWC digital solutions range from groundwater management, sewer maintenance and operation, wastewater treatment and reuse to urban bathing water management. DWC combines cutting-edge digital technologies such as augmented reality, open source software, cloud computing, real-time sensors, artificial intelligence, predictive analytics and decision support systems. DWC integrates the development of digital solutions in a dedicated guiding protocol to cover the existing gaps regarding ICT governance, interoperability, ontology and cybersecurity. Ultimately, DWC will provide an interoperable free flow of information among stakeholders and across the water value chain. DWC will generate the necessary conditions for co-creation and open innovation by the establishment of Community of Practices aiming at integrating stakeholder knowledge, ensuring the transferability of the digital solutions in other European or international contexts, supporting knowledge transfer beyond DWC and creating durable binding between European cities. The large scale assessment and communication of the benefits provided by the digital solutions in five major cities will serve as lighthouse, raising the awareness of European cities for a necessary digital transformation, and opening new market opportunities for DWC partners and European providers of digital solutions.

Słowa kluczowe

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC5-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC5-2018-2

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

KWB KOMPENTENTZZENTRUM WASSER BERLIN GEMEINNUTZIGE GMBH
Wkład UE netto
€ 733 250,00
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (25)