Skip to main content
European Commission logo print header

European Proteomics Infrastructure Consortium providing Access

Opis projektu

Kształtowanie przyszłości nauk biologicznych w Europie

Białka to niezbędne do życia cząsteczki obecne we wszystkich organizmach żywych. Proteomika wykorzystuje technologię, aby zidentyfikować i skwantyfikować wszystkie białka obecne w komórce, tkance lub organizmie, a ma to na celu zrozumienie, w jaki sposób takie białka funkcjonują i jaka jest ich rola w regulacji procesów życiowych. Wymaga to szczegółowych analiz struktur i modyfikacji białek oraz interakcji międzybiałkowych. Z tego względu konieczne jest wprowadzenie technologii proteomicznych do renomowanych programów badawczych z zakresu nauk biologicznych. W ramach finansowanego ze środków UE projektu EPIC-XS czołowe europejskie ośrodki zajmujące się proteomiką nawiązały współpracę na rzecz doskonalenia badań z dziedziny nauk biologicznych w Europie. W szczególności ma to na celu zapewnienie dostępu do najnowocześniejszych urządzeń umożliwiających analizy proteomiczne oraz wdrożenie innowacyjnych metod z zakresu proteomiki i bioinformatyki na potrzeby wspierania i kształtowania badań z dziedziny nauk biologicznych na wszystkich ich etapach.

Cel

In life sciences research, proteomics technologies promise to be even more revolutionary than genomics for understanding the molecular mechanisms of complex biological systems and their (mal-)functions in health and disease. As a result, there is a strongly growing need for the integration of proteomic technologies into world-class life sciences research programs in medicine, agriculture, food, biotechnology, and materials.

The European Proteomics Infrastructure Consortium providing Access (EPIC-XS) brings together a consortium of world-leading, highly innovative European proteomics facilities with the shared goal of supporting excellent life sciences research in Europe. This will be achieved by providing access to cutting-edge proteomics facilities, and by developing and implementing novel mass spectrometry based proteomics and bioinformatics approaches to shape the future life sciences research in Europe.

The Transnational Access in EPIC-XS consists of around 2400 days of access to state-of-the-art proteomics facilities, corresponding to around 150 user projects, which will be evaluated by an independent review panel to ensure excellence, and to match users with the best facility for their challenging research questions.

The cutting-edge Joint Research Activities in EPIC-XS are built on the extremely strong innovation track record of the consortium members, and will address bottlenecks in, and develop novel approaches for, future-oriented efforts in computational and structural proteomics, analysis of higher-order proteome organization, multi-omics integration, and translational/clinical proteomics and personalized/precision medicine.

EPIC-XS will provide users with unrivalled access to world-leading facilities and expertise, while simultaneously extending Europe’s leading international role in the. EPIC-XS meets the widespread current demands for user access, addresses present bottlenecks in the field and will open up entirely new perspectives in proteomics.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-INFRAIA-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-INFRAIA-2018-1

Koordynator

UNIVERSITEIT UTRECHT
Wkład UE netto
€ 1 745 000,75
Adres
Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Utrecht Utrecht
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (19)