European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Raising knowledge and developing technology for the design and deployment of high-performance power transformers immersed in biodegradable fluids “BIOTRAFO”

Opis projektu

Ekologiczne chłodziwa mogą ograniczyć ślad węglowy dystrybucji energii elektrycznej

Wykorzystywanie paliw kopalnych w sektorze energetycznym nie ogranicza się do wytwarzania energii. Od momentu wytworzenia do dotarcia do budynków prąd przechodzi średnio przez cztery transformatory, które zazwyczaj są chłodzone pochodną ropy naftowej. Obiecującą alternatywą są bardziej ekologiczne i biodegradowalne estry pochodzenia naturalnego. Są one jednak bardziej lepkie i mogą przyspieszać starzenie się materiałów, z których wykonane są transformatory. Temperatura ma duże znaczenie, w związku z czym wspierany przez działania „Maria Skłodowska-Curie” zespół projektu BIOTRAFO analizuje wpływ temperatury na transformatory, w których zastosowano biodegradowalne estry w roli chłodziw, a także wpływ tych płynów na środowisko i ich odporność na ogień.

Cel

The BIOTRAFO project will analyze the effect of temperature on the designs of power transformers that use biodegradable esters as coolant, the environmental and fire performance of these liquids will be also evaluated.
These machines are very common in our power distribution systems. Since electricity is generated until it reaches households, it passes through an average of four transformers. Currently the liquid used in most of these machines is a petroleum derivative, since its good performance is well known. However, the environmental awareness of many companies is demanding new transformers that are cooled by esters of natural origin. In this framework, BIOTRAFO proposes a study that allows to know the temperature in the windings of the transformer when using biodegradable liquids, which by their nature are more viscous. This temperature is a critical factor for the useful life of the transformer, due to the aging of dielectric solid materials. The aging of these materials when immersed in these liquids will also be analyzed. Not only the question will be observed from a theoretical perspective, industrial platforms will also be used to test the generated models.
The results of the research will be disseminated among specialized and non-specialized audiences, considering the commercial exploitation of the results obtained. The project will also carry out tasks of knowledge transfer generated for this purpose, the training aspects of the research personnel involved in the project will be taken care of.Finally the management and coordination of the project will be efficiently organized.
To carry out this task, a consortium of thirteen partners has been formed, six of which do not belong to the EU. All of them have knowledge and proven experience in the field of study. Ten of the partners belong to the academic sector and three are companies. Two are manufacturers of power transformers, while the other performs diagnostic work on transformers that are in operation

Koordynator

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Wkład UE netto
€ 253 000,00
Adres
AVENIDA DE LOS CASTROS S/N
39005 Santander
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Noroeste Cantabria Cantabria
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 253 000,00

Uczestnicy (8)

Partnerzy (5)