European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Indian and European Local Energy CommuniTies for Renewable Integration and the Energy Transition.

Opis projektu

Skuteczne i uniwersalne rozwiązania w zakresie integracji odnawialnych źródeł energii

Finansowany przez UE projekt IELECTRIX, skupiający 16 partnerów z 9 krajów (Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Indii i Hiszpanii), przyspieszy integrację odnawialnych źródeł energii z sieciami energetycznymi. Ten realizowany przez wielu interesariuszy projekt zwiększy rolę operatorów systemów dystrybucyjnych w integracji lokalnych społeczności energetycznych z siecią energetyczną. Utoruje też drogę elastycznym i inteligentnym sieciom, które będą w stanie sprostać wyzwaniom specyficznym dla różnych uwarunkowań geograficznych, technicznych i gospodarczych. Poprzez wspólne tworzenie rozwiązań projekt przyczyni się do zwiększenia odporności sieci i poprawy bezpieczeństwa dostaw. W jego ramach odbywają się pilotażowe przedsięwzięcia w Austrii, Niemczech, na Węgrzech i w Indiach.

Cel

An increasing role is foreseen in Europe for local energy communities (LECs) to speed up the grid integration of RES. To-day, the enabling role of DSOs in support of LECs is hampered by a lack of flexibility when planning cost-efficient LEC connections to their network at MV level, and by a lack of digitalization of the LV networks to make LEC’s smart prosumers benefit economically when serving the DSO flexibility needs. Four European DSOs (E.ON ENEDIS, E.DIS Güssing Stadtwerke) and an Indian DSO (TATA) have joined with IT-based, innovative product and solution providers, and technology and research centers, to demonstrate the combined roles of innovative functionalities serving the MV and LV networks, when implemented in 5 different regulatory regimes (Austria, France, Hungary, Germany, India- state of Delhi-).
For MV networks, a mobile storage concept at substation level is demonstrated in Hungary, Germany and Austria. It enables DSOs to reduce investment uncertainties, avoid hindering future renewables connection and foster the local use of flexibility with participating non-regulated market solutions (Demand Side Response-DR-).
For LV networks, 3 functional use cases served by ATOS and Schneider are tested simultaneously in Austria and India with prosumer support: i) Forecasting/scheduling of Distributed Energy Resources for the optimized energy management of Local Energy Systems, ii) Customized, human-centric prosumer participation in explicit DR programs using context-aware flexibility profiles, iii) Grid-forming/islanding capabilities in Local Energy Communities to optimize their energy system resilience.

The joint work of DSOS aims at accelerating scaling up and replication tested by HEDNO (Greece) and E.ON (Sweden). Dissemination towards players of the energy value chain recommends business models, possible regulatory adjustments and deployment roadmaps of the most promising use cases, in support of the implementation of the Clean Energy Package.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-SC3-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-SC3-2018-ES-SCC

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

ENEDIS
Wkład UE netto
€ 2 125 567,50
Adres
34 PLACE DES COROLLES TOUR ERDF
92079 Paris
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Hauts-de-Seine
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 3 036 525,00

Uczestnicy (25)