European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Participatory science toolkit against pollution

Opis projektu

Nauka obywatelska na froncie walki z zanieczyszczeniami

Nauka obywatelska budzi coraz większe zainteresowanie wśród naukowców, innowatorów i przedstawicieli organów rządowych. Celem twórców finansowanego ze środków UE projektu ACTION jest uczynienie tej dziedziny bardziej nastawioną na uczestnictwo i integrację, a także zachęcanie ochotników do stawania się liderami w zakresie tworzenia nowych inicjatyw i wykorzystywania ich wyników do tworzenia opartych na solidnych podstawach polityk. Akcelerator ACTION, wyznaczający ramy działań badawczo-innowacyjnych, zapewnia wsparcie i zasoby dla trwających sześć miesięcy badań pilotażowych dotyczących nauk obywatelskich. Na przestrzeni 2020–2021 roku akcelerator ma być gospodarzem dla 16 badań pilotażowych z zakresu zanieczyszczeń z siedmiu państw. Ich efekty są już widoczne i przyczyniają się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju dzięki nowym ustaleniom, nowo opracowywanym procesom oraz społeczności, którą wokół siebie gromadzą. W ramach ACTION powstaje również zestaw narzędzi poświęconych nauce obywatelskiej, które zapewnią, że działania podejmowane przez ochotników będą w większym stopniu zrównoważone i oparte na uczestnictwie, a w przyszłości przełożą się na innowacyjne rozwiązania w zakresie nauki obywatelskiej.

Cel

ACTION will transform the way we do citizen science (CS) today: from a mostly scientist-led process to a more participatory, inclusive, citizen-led one, which acknowledges the diversity of the CS landscape and of the challenges CS teams have to meet as their project evolves. We have partnered with 5 European CS initiatives tackling major forms of pollution, which pose substantial threats to human health and to the environment, and contributing to Sustainable Development Goals. These pilots will be the starting point for a ‘citizen science accelerator’, which will be expanded through an open call.
By considering the needs of multiple stakeholders throughout the lifecycle of CS, we will create methodologies, tools and guidelines to truly democratise the scientific process , allowing anyone to design and realise a CS project from the early stages of ideation to validating and publishing the results. Our research will account for the multitude of manifestations of CS, addressing everything from from small-scale, localised social issues to international research agendas. All ACTION’s outputs - infrastructure, the citizen science platform and toolkit - will be made openly available for online and offline use. They will use accessible formats and interfaces, which appeal to audiences with diverse motivations and backgrounds and provide detailed examples, workflows, and advice tailored for a range of activities, going beyond data collection and analysis. Our digital infrastructure will help citizen scientists use existing specialised platforms and publish results according to RRI principles, including open science. Our toolkit will tackle common difficulties around methodological choices, quality, incentives, community building and sustainability. In addition, the 35 pilots hosted by the accelerator will result in case studies that will demonstrate the impacts of CS at social, economic, environmental and policy level.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SwafS-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SwafS-2018-1

Koordynator

KING'S COLLEGE LONDON
Wkład UE netto
€ 506 250,00
Adres
STRAND
WC2R 2LS London
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
London Inner London — West Westminster
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 506 250,00

Uczestnicy (10)