Skip to main content

Next Generation Internet Explorers Program

Opis projektu

Stypendia dla przyszłych pionierów europejskich sieci

W czasach kryzysu wykorzystanie technologii zorientowanych na człowieka w ramach internetu następnej generacji staje się coraz bardziej istotne dla społeczności. Europa musi zadbać o rozwijanie i wdrażanie zaawansowanych koncepcji i metodologii odpowiadających jej podstawowym potrzebom i wartościom. W tym kontekście dzięki finansowanemu przez UE projektowi NGI Explorers zorganizowane zostaną misje do Stanów Zjednoczonych w ramach stypendiów przyznawanych najlepszym europejskim badaczom internetu i innowatorom w tej dziedzinie. Uczestnicy projektu zdobędą niezbędne umiejętności, kontakty i zasoby, które pozwolą im w przyszłości stać się pionierami europejskiego internetu następnej generacji. Dzięki tej współpracy na linii UE-USA europejski ekosystem internetu następnej generacji oraz nowatorskie usługi i produkty „made in Europe” będą wyznaczać nowe kierunki rozwoju.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-ICT-2018-2
Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Koordynator

F6S NETWORK LIMITED
Adres
Kemp House City Road 152-160
EC1V 2NX London
United Kingdom
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Wkład UE
€ 1 092 117,34

Uczestnicy (3)

INTERINNOV SAS

Zakończenie uczestnictwa

Francja
Wkład UE
€ 96 061,73
Adres
Avenue Montaigne 3
92160 Antony
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
ZABALA INNOVATION CONSULTING, S.A.
Hiszpania
Wkład UE
€ 161 506,66
Adres
Paseo Santxiki 3 Bis
31192 Mutilva Alta Navarra
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
AUSTRALO INTERINNOV MARKETING LAB SL
Hiszpania
Wkład UE
€ 147 515,52
Adres
Cl Pompeu Fabra 1 2 4
08860 Castelldefel
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)