Skip to main content
European Commission logo print header

Next Generation Internet Explorers Program

Opis projektu

Stypendia dla przyszłych pionierów europejskich sieci

W czasach kryzysu wykorzystanie technologii zorientowanych na człowieka w ramach internetu następnej generacji staje się coraz bardziej istotne dla społeczności. Europa musi zadbać o rozwijanie i wdrażanie zaawansowanych koncepcji i metodologii odpowiadających jej podstawowym potrzebom i wartościom. W tym kontekście dzięki finansowanemu przez UE projektowi NGI Explorers zorganizowane zostaną misje do Stanów Zjednoczonych w ramach stypendiów przyznawanych najlepszym europejskim badaczom internetu i innowatorom w tej dziedzinie. Uczestnicy projektu zdobędą niezbędne umiejętności, kontakty i zasoby, które pozwolą im w przyszłości stać się pionierami europejskiego internetu następnej generacji. Dzięki tej współpracy na linii UE-USA europejski ekosystem internetu następnej generacji oraz nowatorskie usługi i produkty „made in Europe” będą wyznaczać nowe kierunki rozwoju.

Cel

The NGI Explorers Program vision is to leverage the EU-US researchers exchange and foster “made in Europe” NGI products and services, through the engagement of Internet researchers in understanding US different perspectives, vision, values and technology approaches, for an uplifted research mindset.
The objective of the programme is to support the integration of the EU-US communities, exchange of Internet researchers and innovators, share of experiences and best practices and organize community events. Therefore, we have
(1) designed an agile 2-step fellowship programme to favour the growth of high potential Internet researchers from hi-tech startups, SMEs, mid-caps, research centres or academia, to gather and exchange Next Generation Internet knowledge, experiences and concepts, and develop projects with the goal of creating concrete NGI services and products 'Made in Europe'; and
(2) integrated this with a dynamic and captivated NGI community through an ecosystem building methodology, developed to attract the key European and US NGI players and build/ exploit synergies.
We start the project with 16 US Exchange Nodes engaged (all signed Letter of Commitment).
At the end the programme will have supported 30-50 fellows (3-6 months programmes), through >25 US Exchange Nodes, engaged more than 1000 participants in its activities and build the structure for the successful EU-US collaboration in the development of NGI products and services.
The NGI Explorers consortium is a fusion of: Tech founders and startups community (F6S), an International innovation and Tech-transfer specialists (IINV) and R&D consultant (ZABALA).

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-ICT-2018-20

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-ICT-2018-2

Koordynator

F6S NETWORK LIMITED
Wkład UE netto
€ 1 092 117,34
Adres
124 city road, city road
EC1V 2NX London
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
London Inner London — East Haringey and Islington
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 2 342,66

Uczestnicy (3)