European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

A multistage model of thyroid gland function for screening endocrine-disrupting chemicals in a biologically sex-specific manner

Opis projektu

Trójwymiarowe modele gruczołu tarczycowego na potrzeby badań przesiewowych substancji zaburzających pracę hormonów

Trójwymiarowe testy komórkowe z większą precyzją odwzorowują strukturę i funkcje tkanek, co czyni je lepszymi modelami testowymi na potrzeby badań z zakresu biologii, biochemii i opracowywania nowych leków. W ramach finansowanego ze środków UE projektu SCREENED prowadzone są prace nad organoidami gruczołu tarczycowego, czyli zdecelularyzowanymi rusztowaniami lub biodrukowanymi konstruktami, które mieszczą w sobie komórki specyficzne dla określonej tkanki. Wykorzystując takie testy, naukowcy badają wpływ substancji zaburzających pracę hormonów na funkcjonowanie tarczycy, dostarczając podstaw dla zrozumienia mechanizmów odpowiedzialnych za ich sposób działania. Uzyskane wyniki pozwolą zwalidować czułość i swoistość takich testów in vitro w porównaniu do istniejących dwuwymiarowych hodowli komórkowych i modeli zwierzęcych.

Cel

SCREENED will develop 3 different three-dimensional (3D) in vitro assays based on rodent and human thyroid cell constructs. At different level of anatomical complexity, these assays will increasingly mimic the structure and function of the native thyroid gland, ultimately achieving the replication of its vascular anatomy and morphogenetic characteristics: 1) a 3D organoid based on stem-cell derived thyroid cells, 2) a decellularized scaffold able to reproduce the biological composition of a native thyroid, repopulated by the 3D organoids, and 3) a bioprinted construct with the 3D organoids able to mimic the spatial and geometrical architecture of a native thyroid. These 3D assays will be hosted in a modular microbioreactor equipped with innovative sensing technology and enabling precise control of cell culture conditions. New superparamagnetic biocompatible and biomimetic particles will be used to produce “magnetic cells” to support precise spatiotemporal homing of the cells in the 3D decellularized and bioprinted constructs.
The 3D assays will be used to screen the effect of endocrine disruptors (EDs) on the thyroid function in a unique biological sex-specific approach. Their performance will be assessed individually, in comparison with each other, and against in vivo studies. The 3D assays are expected to predict with more sensitivity and specificity the thyroid responses to different classes of EDs at low doses, compared to classical 2D in vitro assays or animal models.
Supporting the “Adverse Outcome Pathway” concept, proteogenomics analysis and biological modelling of the underlying mode of action will be used to gain a mechanistic understanding of the chain of events from exposure to adverse effects on thyroid development and function.
For future uptake, SCREENED will engage discussion with relevant stakeholder groups, including regulatory bodies and industry, to ensure that the assays are fit for purpose for ED safety assessment

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC1-BHC-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC1-2018-Single-Stage-RTD

Koordynator

UNIVERSITEIT MAASTRICHT
Wkład UE netto
€ 1 964 076,82
Adres
MINDERBROEDERSBERG 4
6200 MD Maastricht
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
Zuid-Nederland Limburg (NL) Zuid-Limburg
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 964 076,82

Uczestnicy (8)