European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Self-HEaling soft RObotics

Opis projektu

Nowe systemy miękkiej robotyki, które czują ból i leczą się automatycznie

Organizmy żywe reagują na urazy i rany, rozpoczynając proces leczenia, z kolei uszkodzone roboty należy wymienić lub naprawić – żadna z tych opcji nie jest jednak przyjazna dla środowiska ani opłacalna. Europejski Zielony Ład to ważny krok we właściwym kierunku, podobnie jak prawo do naprawy urządzeń. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu SHERO dokonuje przełomów technologicznych w zakresie samodzielnego leczenia miękkich robotów, wprowadzając innowacje w całym łańcuchu wartości. Zastosowane przez badaczy materiały to nie tylko specjalne powłoki, ale także konstrukcyjne elementy 3D charakteryzujące się różnymi właściwościami materiałowymi. Zastosowanie zróżnicowanych technologii produkcyjnych, w tym obróbki przyrostowej, pozwala na wytwarzanie elementów z wielu materiałów. Wbudowane czujniki umożliwiające leczenie dają robotom możliwość odczuwania oraz wykrywania uszkodzeń. W ramach projektu udało się dotychczas zademonstrować automatyczne leczenie oraz powrót do pierwotnych parametrów robotycznych chwytaków z inteligentnym systemem sterowania.

Cel

"While artificial intelligence, robotics and computing power advance at a stunning pace, the physical interactions between such systems remain as an unsolved question. Replacement aftermarket parts for robotics account for $400 billion a year. This figure, comparable to the entire GDP of Belgium, could be reduced if smart materials were combined with robotics and AI to heal robotic parts or prevent damage. The natural healing function has inspired chemists to impart similar properties to synthetic materials, creating “self-healing materials"". These materials have the ability to recover their key-properties after damage through a self-healing (SH) mechanism. A broad range of SH materials has been developed, based on a variety of chemical and physical principles, and has led to innovative applications. While Europe was well positioned in the discovery of new SH materials, this project aims to take a leading position in an emerging area of application of these materials. In robotics and machines in general, SH materials and healing abilities have not yet been explored. This project will realize the scientifically ambitious and technologically concrete breakthroughs to exploit the combination of self-healing materials with (damage) sensing capabilities, intelligence and automated healing in soft robotics. This implies the design of anthropomorphic materials, capable of feeling pain. By intelligent control the inflicted damage will prompt the whole system to rest and heal before (more) serious damage occurs, restoring not only structural integrity by reattaching broken parts, but also restoring complex functions like sensing and actuation. To achieve this, dedicated SH materials will be synthesized and characterised, SH actuators and sensors will be created, and dedicated control intelligence for structural health monitoring and autonomous SH procedures will be investigated. All these technologies will be integrated in two demonstrators to disseminate the objectives."

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-FETOPEN-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-FETOPEN-2018-2019-2020-01

Koordynator

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
Wkład UE netto
€ 1 144 250,00
Adres
PLEINLAAN 2
1050 Bruxelles / Brussel
Belgia

Zobacz na mapie

Region
Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest Région de Bruxelles-Capitale/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 144 250,00

Uczestnicy (4)