European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Cyber Security Network of Competence Centres for Europe

Opis projektu

Centra kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w Europie

W obliczu coraz większych wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem Unia Europejska stawia na pogłębianie wiedzy i zwiększanie zdolności reagowania na cyberataki wymierzone w jej instytucje lub państwa członkowskie. Celem projektu CyberSec4Europe jest wzmocnienie ochrony w sektorach pionowych, takich jak infrastruktura cyfrowa, finanse, administracja, transport, zdrowie i inteligentne miasta. Na podstawie praktycznych doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji projektu zespół CyberSec4Europe opracuje specjalny plan działania oraz zalecenia dotyczące wdrażania sieci centrów kompetencji. CyberSec4Europe to konsorcjum badawcze skupiające łącznie 44 uczestników z 21 państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych. Konsorcjum otrzymało wiele deklaracji poparcia i współpracy ze strony administracji publicznych, organizacji międzynarodowych i kluczowych stowarzyszeń z całego świata, w tym z Europy (np. ECSO), Azji i Ameryki Północnej.

Cel

CyberSec4Europe is a research-based consortium with 44 participants covering 21 EU Member States and Associated Countries. It has received more than 40 support letters and promises of cooperation from public administrations, international organisations, and key associations worldwide including Europe (such as ECSO), Asia, and North America. As pilot for a Cybersecurity Competence Network, it will test and demonstrate potential governance structures for the network of competence centres using the best practices examples from the expertise and experience of the participants, including concepts like CERN. CyberSec4Europe will support addressing key EU Directives and Regulations, such as GDPR, PSD2, eIDAS, and ePrivacy, and help to implement the EU Cybersecurity Act including, but not limited to supporting the development of the European skills-base, the certification framework and ENISA’s role. The 26 ECSO participants in CyberSec4Europe are active in all 6 ECSO Working Groups, including chairing many subgroups in cybersecurity certification, vertical sectors, and international cooperation, as well as having representatives on the ECSO Board of Directors and the Cybersecurity Public-Private Partnership Board. CyberSec4Europe participants address 14 key cybersecurity domain areas, 11 technology/applications elements and nine crucial vertical sectors. With over 100 cybersecurity projects, CyberSec4Europe participants have been addressing a comprehensive set of issues across the cybersecurity domain. The project demonstration cases will address cybersecurity challenges within the vertical sectors of digital infrastructure, finance, government and smart cities, health and medicine and transportation. In addition to the demonstration of the governance structure and the operation of the network, CyberSec4Europe will develop a roadmap and recommendations for the implementation of the Network of Competence Centres using the practical experience gained in the project.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SU-ICT-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SU-ICT-2018-2

Koordynator

JOHANN WOLFGANG GOETHE-UNIVERSITAET FRANKFURT AM MAIN
Wkład UE netto
€ 1 829 686,78
Adres
THEODOR W ADORNO PLATZ 1
60323 Frankfurt Am Main
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Hessen Darmstadt Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 829 686,78

Uczestnicy (47)